Sitemap

Home

Ik heb een schuld

Werkgever

Opdrachtgever

Over ons

Contact

Schuldhulpinstanties

Incassobureau inschakelen

Juridisch advies

Voorbeeld aanmaning

Vacatures

Incassobureau Lelystad

Betalen

Vraag uw log in aan

Indienen vordering

indienen vordering Uw klant betaalt maar niet? U wilt uiteraard uw geld, maar hebt geen zin in alle rompslomp. Wij nemen u graag alle zorgen uit handen. Neem contact met ons op en wij gaan voor u aan het werk!

Debiteurenbeheer

Wat doet een deurwaarder?

Advocatuur

Incassocalculator

Incasso calculator Benieuwd welk bedrag u consumenten aan incassokosten mag rekenen? Bereken snel en eenvoudig met onze incasso calculator. Factuurbedrag Bent u BTW-plichtig?* Ja Nee   Bereken de incassokosten Incassokosten: € {{output}} * Als u niet niet BTW-plichtig bent (zoals verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen […]

AI Kunstmatige Intelligentie

Bezoekdienst op maat

Callcenter

Herincasso

Herexecutie

Huurincasso

Hypotheekincasso

KTO

Landelijke dekking

Non-performing loan collections

Schuldbewaking

Animatiefilm aanmaningsbrief

Cartoon

Begrippenlijst

Begrippenlijst Aanzegging Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken. Aanmaning Een aanmaning is een schriftelijke sommatie van de schuldeiser aan zijn schuldenaar (debiteur) om alsnog binnen een aangegeven termijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Deze aanmaning kan zowel door de schuldeiser zelf worden […]

Cursussen en trainingen

Cursussen en trainingen Wij organiseren ook cursussen en trainingen voor de rechtspraktijk. Medewerkers van credit management organisaties, advocaten, notarissen, accountants en deurwaarders kunnen deelnemen aan deze cursussen of trainingen. Aangezien de kwaliteit van deze cursussen/trainingen op een hoog niveau ligt, zijn er meestal Permanente Educatie punten aan gekoppeld. Deze punten zijn voor advocaten, notarissen, accountants […]

Toezicht en tucht

Vacatures

Inloggen klantenportaal

Deurwaarder inschakelen?

Deurwaarder of gerechtsdeurwaarder inschakelen? U wilt een deurwaarder inschakelen? Deurwaarder.com heeft deurwaarders en gerechtsdeurwaarders in dienst. Ook voor de minnelijke fase hebben we incassomedewerkers die u van dienst kunnen zijn. We informeren u graag zoveel mogelijk vooraf. Daarom zijn er antwoorden op de meest gestelde vragen geformuleerd. Wat is een deurwaarder of gerechtsdeurwaarder? Om het […]

Debiteurenbeheer

Aanmaningsbrief

Vordering indienen

Privacy verklaring

Vertalingen

Vertalingen / Translations Nederlands Aanzegging ontruimingBankbeslagBeslag auto inboedelBetekening en bevel vonnisLoonbeslag al-Arabiyya العربية لقد تم تبليغك بأمر قضائي بإخلاء مسكنكلقد تم فرض حجز على الحساب المصرفي الخاص بكلقد جرى فرض حجز على راتبك أو المنحة التي تحصل عليهالقد جرى إبلاغك بقرار صادر من محكمةلقد جرى فرض حجز على محتويات مسكنك و/أو سيارتك English You have […]

Aanzegging ontruiming

Er is aan u een gerechtelijke woningontruiming aangezegd De gerechtsdeurwaarder heeft opdracht gekregen om uw woning te ontruimen. In het stukdat de gerechtsdeurwaarder u heeft uitgereikt is aangegeven op welke datum dezeontruiming plaats vindt. Bij een woningontruiming is het de bedoeling dat de woning weer ter beschikking van deeigenaar van de woning komt. Dat houdt […]

Bankbeslag

Er is beslag op uw bankrekening gelegd Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag is gelegd opuw bankrekening(en). Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een exploot vanexecutoriaal derdenbeslag overbetekend. Anders dan bij een loonbeslag wordt er bij beslag op uw bankrekening(en) geen deelbuiten het beslag gehouden. Alles wat op uw rekening(en) staat […]

Beslag auto inboedel

Er is beslag op uw inboedel/auto gelegd Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag op uwinboedel/auto is gelegd. Er is tegen u een vonnis gewezen of een dwangbevel uitgevaardigd en u heeft geen(volledige) betaling verricht. De gerechtsdeurwaarder heeft daarom beslag op uwinboedel en/of uw auto gelegd. In het proces-verbaal dat de […]

Betekening en bevel vonnis

Er is aan u een vonnis betekend Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. De gerechtsdeurwaarderheeft daarmee het vonnis aan u ‘betekend’. In het vonnis heeft de rechter u veroordeeldtot betaling. Het kan zijn dat de rechter u ook nog andere verplichtingen of verboden heeftopgelegd. Deze overhandiging van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder heeft […]

Loonbeslag

Er is beslag op uw loon of uitkering gelegd Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag op uw loon ofuitkering is gelegd. Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een exploot vanexecutoriaal derdenbeslag overbetekend. Uw werkgever of uitkerende instantie is verplicht op grond hiervan een deel van uwinkomen in te houden en niet […]

Your wages or benefites have been garnished

Your wages or benefites have been garnished Loonbeslag (Your wages or benefites have been garnished) The Court Bailiff has just notified you that your wages or benefits have been garnished. Informal terms, this means that the Court Bailiff has served a writ of execution against youon behalf of a third party. Because of this, your […]

A judgement has been served upon you

A judgement has been served upon you Betekening en bevel vonnis (A judgement has been served upon you) The Court Bailiff has just handed a judgement to you. This means that the Court Bailiffhas ‘served’ a judgement upon you. In the judgement you have been ordered to pay. Thejudge might have imposed other obligations or […]

Your furniture/car has been seized

Your furniture/car has been seized Beslag auto inboedel (Your furniture/car has been seized) The Court Bailiff has just notified you that your furniture/car has been seized.A judgement has been made awarding damages, or a summons has been issued, againstyou, and you have not made a (full) payment. The court bailiff has, therefore, seized yourhousehold belongings […]

An attachment has been levied on your bank account

An attachment has been levied on your bank account Bankbeslag (An attachment has been levied on your bank account) The Court Bailiff has just notified you that the assets in your bank account(s) have beenseized. In formal terms, this means that the Court Bailiff has served a writ of executionagainst you on behalf of a […]

You have been given a legal notice from the court to vacate your house

You have been given a legal notice from the court to vacate your house Aanzegging ontruiming (You have been given a legal notice from the court to vacate your house) The Court Bailiff has been ordered to evict you from your house. The date of this evictionis noted on the document that was provided for […]

Ihr Lohn oder Ihre (Sozial-) Leistung wurde gepfändet

Ihr Lohn oder Ihre (Sozial-) Leistung wurde gepfändet Loonbeslag (Ihr Lohn oder Ihre (Sozial-) Leistung wurde gepfändet) Der Gerichtsvollzieher hat Ihnen soeben mitgeteilt, dass Ihr Lohn oder Ihre (Sozial-)Leistung gepfändet wurde. Formal heißt das, dass der Gerichtsvollzieher eine Urkundeüber die Drittpfändung im Zuge der Zwangsvollstreckung zugestellt hat. Ihr Arbeitgeber oder Ihr Leistungsträger ist aufgrund dessen […]

Ihnen wurde ein Urteil zugestellt

Ihnen wurde ein Urteil zugestellt Betekening en bevel vonnis (Ihnen wurde ein Urteil zugestellt) Sie haben soeben vom Gerichtsvollzieher ein Urteil erhalten. Der Gerichtsvollzieher hatIhnen das Urteil „zugestellt“. Das Gericht hat Sie mit dem Urteil zu einer Zahlungverurteilt. Möglicherweise hat Ihnen der Richter weitere Verpflichtungen oder Verboteauferlegt. Zweck der Aushändigung des Urteils durch den Gerichtsvollzieher […]

Ihr Hausrat/Auto wurde gepfändet

Ihr Hausrat/Auto wurde gepfändet Beslag auto inboedel (Ihr Hausrat/Auto wurde gepfändet) Der Gerichtsvollzieher hat Ihnen soeben mitgeteilt, dass Ihr Hausrat/Auto gepfändetwurde. Es ist ein Urteil gegen Sie ergangen oder es wurde ein Zahlungsbefehl gegen Sie erwirkt,und Sie haben den geforderten Betrag nicht (vollständig) bezahlt. Daher hat derGerichtsvollzieher Ihren Hausrat und/oder Ihr Auto gepfändet. Im Protokoll, […]

Ihr Konto wurde gepfändet

Ihr Konto wurde gepfändet Bankbeslag (Ihr Konto wurde gepfändet) Der Gerichtsvollzieher hat Ihnen soeben mitgeteilt, dass Ihr Konto bzw. Ihre Kontengepfändet wurden. Formal heißt das, dass der Gerichtsvollzieher eine Urkunde über dieDrittpfändung im Zuge der Zwangsvollstreckung zugestellt hat. Im Gegensatz zu einer Lohnpfändung wird bei einer Kontopfändung Ihr gesamtesVermögen gepfändet. Alles, was auf Ihrem Konto […]

Saisie sur salaire ou allocations

Saisie sur salaire ou allocations Loonbeslag (Saisie sur salaire ou allocations) L’huissier de justice vient de vous signaler que vous faisiez l’objet d’une saisie sursalaire ou allocations. Formellement parlant, l’huissier de justice vous a signifié unexploit de saisie-exécution. Votre employeur ou votre institution débitrice doit de ce fait retenir une partie devos revenus et ne […]

Un jugement vous est signifié

Un jugement vous est signifié Betekening en bevel vonnis (Un jugement vous est signifié) L’huissier de justice vient de vous remettre un jugement. De ce fait, l’huissier de justicevous a « signifié » le jugement. Par ce jugement, le tribunal vous a condamné à payer. Ilest possible que le tribunal vous ait aussi imposé d’autres […]

Saisie de votre mobilier/ voiture

Saisie de votre mobilier/ voiture Beslag auto inboedel (Saisie de votre mobilier/ voiture) L’huissier de justice vient de vous signaler que votre mobilier/ voiture ferait l’objet d’unesaisie. Un jugement ou un commandement a été prononcé à votre encontre et vous n’avez paspayé (totalement). C’est pourquoi l’huissier de justice va saisir votre mobilier et/ ou votrevoiture. […]

Saisie sur compte en banque

Saisie sur compte en banque Bankbeslag (Saisie sur compte en banque) L’huissier de justice vient de vous signaler que votre (vos) compte(s) en banqueallai(en)t être saisi(s). Formellement parlant, l’huissier de justice vous a signifié unexploit de saisie-exécution. Contrairement à une saisie-arrêt, aucune partie n’est insaisissable en cas desaisie sur compte(s) en banque. Tout ce qui […]

Vous faites l’objet d’une expulsion judiciaire

Vous faites l’objet d’une expulsion judiciaire Aanzegging ontruiming (Vous faites l’objet d’une expulsion judiciaire) L’huissier de justice a été chargé de vous expulser de votre habitation. Ledocument que l’huissier de justice vous a remis mentionne la date à laquelle cetteexpulsion aura lieu. Une expulsion vise à remettre l’habitation à la disposition de son propriétaire. Celasignifie […]

Maaş veya ödeneğiniz haczedildi

Maaş veya ödeneğiniz haczedildi Loonbeslag (Maaş veya ödeneğiniz haczedildi) Az önce icra görevlisi size maaş veya ödeneğinizin haczedildiğini bildirdi. Resmi bir tabirleicra görevlisi üçüncü şahıslarda ki alacağınıza mahkeme kararı ile icra edilebilir bir hacizkoyduğuna dair bir tutanağı tebliğ etmiştir. İşvereniniz veya ödenek ödeyen kurumunuz bu nedenle gelirinizin bir kısmında kesintiyaparak artık size ödememekle yükümlüdür. Gelirinizin […]

Size mahkeme kararı tebliğ edildi

Size mahkeme kararı tebliğ edildi Betekening en bevel vonnis (Size mahkeme kararı tebliğ edildi) Az önce icra görevlisi size bir mahkeme kararı verdi. İcra görevlisi böylelikle mahkemekararını size ‘tebliğ’ etmiş oldu. Mahkeme kararında hakim sizi ödeme yapmaya mahkumetti. Hakim sizi başka yasaklara veya yükümlülüklere de mahkum etmiş olabilir. İcragörevlisi tarafından mahkeme kararının şahsınıza verilmesindeki amaç […]

Ev eşyanız/arabanız haczedildi

Ev eşyanız/arabanız haczedildi Beslag auto inboedel (Ev eşyanız/arabanız haczedildi) Az önce icra görevlisi size eşyanızın/arabanızın haczedildiğini bildirdi. Aleyhinize mahkeme kararı veya ödeme kararı verilmiş ve siz (tam) ödeme yapmadınız.İcra görevlisi bu nedenle eşyanızı/arabanızı haczetti. İcra görevlisinin size vermiş olduğuveya vereceği tutanakta hangi eşyaların haczedildiği ve bunların hangi tarihte açık satışasunulacağı belirtilmiştir. Satış ve duyuru evraklarının […]

Banka hesabınız haczedildi

Banka hesabınız haczedildi Bankbeslag (Banka hesabınız haczedildi) Az önce icra görevlisi size hesap numaranızın (numaralarınızın) haczedildiğini bildirdi.Resmi bir tabirle icra görevlisi üçüncü şahıslardaki alacağınıza mahkeme kararı ile icraedilebilir bir haciz koyduğuna dair bir tutanağını tebliğ etmiştir. Maaş haczinden farklı olarak banka hesabı (hesapları) haczinde herhangi bir payhacizden muaf tutulmamaktadır. Hesabınız (hesaplarınızda) ne varsa haciz kapsamınagirmektedir. […]

Size mahkeme kararı ile evi boşaltmanız bildirildi

Size mahkeme kararı ile evi boşaltmanız bildirildi Aanzegging ontruiming (Size mahkeme kararı ile evi boşaltmanız bildirildi) İcra görevlisine evinizi boşaltma görevi verilmiştir. İcra görevlisinin size vermiş olduğuevrakta bu boşaltmanın hangi tarihte gerekleşeceği bildirilmiştir. Ev boşaltmasında maksat evinizin tekrar mal sahibine iade etmek için müsait halegetirilmesidir. Bunun anlamı size ait eşyaların evden çıkarılmak zorunda olması. İcra […]

Sie haben eine Mitteilung über eine gerichtlich angeordnete Wohnungsräumungerhalten

Sie haben eine Mitteilung über eine gerichtlich angeordnete Wohnungsräumungerhalten Aanzegging ontruiming (Sie haben eine Mitteilung über eine gerichtlich angeordnete Wohnungsräumungerhalten) Der Gerichtsvollzieher wurde beauftragt, Ihre Wohnung zu räumen. In der amtlichenMitteilung, die Sie vom Gerichtsvollzieher erhalten haben, ist das Datum angegeben, andem die Räumung stattfindet. Zweck einer Wohnungsräumung ist es, dass die Wohnung dem Eigentümer […]

لقد جرى فرض حجز على راتبك أو المنحة التي تحصل عليها

لقد جرى فرض حجز على راتبك أو المنحة التي تحصل عليها Loonbeslag (لقد جرى فرض حجز على راتبك أو المنحة التي تحصل عليها) لقد قام المحضر القانونً للتو بإعالمك بأنه قد تم فرض حجز على راتبك أو المنحة المالٌة التً تحصل علٌها. ٌعنًبأن ال ُمحضر القانونً قد قام بإٌصال إعالم بحجز تنفٌذي ألموال ال ُمدٌن […]

لقد تم تبليغك بأمر قضائي بإخالء مسكنك

لقد تم تبليغك بأمر قضائي بإخالء مسكنك Aanzegging ontruiming (لقد تم تبليغك بأمر قضائي بإخالء مسكنك ) لقد جرى تكلٌف ال ُمحضر القانونً بإخالء مسكنك. تضم الوثٌقة التً قام المحضر القانونً بتقدٌمها إلٌك التارٌخ الذيسٌجري فٌه هذا اإلخالء.إن الهدف من إخالء مسكن ما هو أن ٌعود المسكن إلى صاحبه بحٌث ٌستطٌع التصرف به من جدٌد. […]

لقد جرى فرض حجز على محتويات مسكنك و/أو سيارتك

لقد جرى فرض حجز على محتويات مسكنك و/أو سيارتك Beslag auto inboedel (لقد جرى فرض حجز على محتويات مسكنك و/أو سيارتك) لقد قام المحضر القانونً للتو بإعالمك بأنه قد تم فرض حجز على محتوٌات مسكنك / سٌارتك.(. ولذلك فقد قاملقد كان قد صدر قرار من المحكمة أو أمر إرغامً ضدك ولم تقم حتى اآلن بتسدٌد […]

لقد تم فرض حجز على الحساب المصرفي الخاص بك

لقد تم فرض حجز على الحساب المصرفي الخاص بك Bankbeslag (لقد تم فرض حجز على الحساب المصرفي الخاص بك) لقد قام المحضر القانونً للتو بإعالمك بأنه قد تم فرض حجز على الحساب المصرفً / الحسابات المصرفٌة الخاصةبأن ال ُمحضر القانونً قد قام بإٌصال إعالم بحجز تنفٌذي ألموال ال ُمدٌن الموجودة لدى أطرافبك. ٌعنً ذلك رسمٌاًثالثة.وعلى […]

Disclaimer

Constatering

Betekenen brief

Stuiten van verjaring

Sommatie-exploot

Vroegsignalering

Contactformulier verzonden

Contactformulier verzonden Bedankt dat je contact met ons hebt opgenomen! We nemen binnenkort contact met u op.

Nieuwsbrief

Certificering

Cwize register Deurwaarder.com beschikt over Cwize. Wij zijn daarom ingericht om de Cwize Opdrachtgevers Export (COE)-standaard aan te leveren. De Cwize COE-bestanden zijn de standaard in Nederland voor de uitwisseling van incassogegevens met incassopartners binnen de credit management keten met als doel transparantie, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid te bieden. Welke data bevat een Cwize Opdrachtgevers Export (COE)-bestand? COE-Algemeen:De COE-Algemeen bevat generieke […]

Veel gestelde vragen

Loonbeslag werknemer

Het kan voorkomen dat u werknemers in dienst heeft die kampen met (problematische) schulden.Een van de gevolgen daarvan is dat er beslag gelegd kan worden bij hun inkomstenbron. Wat is de betekenis van loonbeslag? Iemand met schulden kan weigeren te betalen of het lukt degene gewoon niet langer om de schuld te betalen. In dat […]

Pańskie wynagrodzenie lub świadczenie zostało zajęte

Pańskie wynagrodzenie lub świadczenie zostało zajęte Loonbeslag (Pańskie wynagrodzenie lub świadczenie zostało zajęte) Komornik sądowy właśnie Państwa poinformował, że Państwa wynagrodzenie lub świadczenie zostało zajęte. Formalnie rzecz ujmując, komornik sadowy wydał nakaz zajęcia wierzytelności dłużnika w drodze egzekucji. Twój pracodawca lub podmiot wypłacający jest zobowiązany na tej podstawie do wstrzymania części Pańskich dochodów i zaprzestania […]

Pańskie konto bankowe zostało zajęte

Pańskie konto bankowe zostało zajęte Bankbeslag (Pańskie konto bankowe zostało zajęte) Komornik sądowy właśnie Państwa poinformował, że Pańskie konto(a) bankowe zostałozajęte. Formalnie rzecz ujmując, komornik sądowy wydał nakaz zajęcia wierzytelnościdłużnika w drodze egzekucji. Inaczej niż w przypadku zajęcia wynagrodzenia, żadna część konta bankowego (kontbankowych) nie zostanie wyłączona z zajęcia. Wszystko, co znajduje się na Pańskimkoncie […]

Zostali Państwo powiadomieni o sądowej eksmisji

Zostali Państwo powiadomieni o sądowej eksmisji Aanzegging ontruiming (Zostali Państwo powiadomieni o sądowej eksmisji) Komornik sądowy otrzymał nakaz opróżnienia Pańskiego mieszkania. Dokument wydanyprzez komornika sądowego wskazuje datę tej eksmisji. W przypadku eksmisji, celem jest ponowne udostępnienie domu właścicielowi. Oznaczato, że Państwo i Pańska własność muszą zostać usunięte z nieruchomości. Komornik usuwa z nieruchomości Państwa mienie, […]

Pańskie mienie/samochód został zajęty

Pańskie mienie/samochód został zajęty Beslag auto inboedel (Pańskie mienie/samochód został zajęty) Komornik sądowy właśnie Państwa poinformował, że Pańskie mienie/samochódzostał zajęty. Zostali Państwo obciążeni nakazem sądowym i nie dokonali Państwo żadnej (pełnej)zapłaty. Komornik sądowy zajął zatem Pańskie mienie i/lub samochód. Sprawozdanie,które komornik sądowy przekazał lub przekaże Państwu, opisuje zajęte przedmioty i datęich publicznej sprzedaży. Należy pamiętać, […]

Wydano wyrok

Deurwaarder.com > Vertalingen > Saisie sur compte en banque Wydano wyrok Betekeningen en bevel vonnis (Wydano wyrok) Komornik sądowy właśnie dostarczył Państwu wyrok. Wydano go w Państwa sprawie. Wwyroku sędzia zobowiązał Państwa do zapłaty. Możliwe, że sąd nałożył na Państwarównież inne obowiązki lub zakazy. Celem niniejszego przekazania wyroku przezkomornika sadowego jest poinformowanie Państwa o wyroku i zawartym w nimrozstrzygnięciu […]

Gedupeerden kinderopvangtoeslag

Gedupeerd kinderopvangtoeslag Ben je gedupeerd door de problemen met de kinderopvangtoeslag? Dan kan de Belastingdienst jouw schulden oplossen door ze te betalen. Je moet dan een overzicht van je schulden doorgeven aan Sociale Banken Nederland (SBN).  Zijn je schulden bekend bij één of meer gerechtsdeurwaarders?  Dan kan het gerechtsdeurwaarderskantoor gegevens over je schulden hebben aangeleverd […]

Aanmaningsbrief

Vul hieronder de gegevens in die wij in de aanmaningsbrief kunnen verwerken. Klik vervolgens op ‘Aanmaningsbrief maken’ om de brief te laten maken. U ontvangt de aanmaningsbrief direct geheel vrijblijvend in uw mailbox. Waarom een aanmaningsbrief verzenden? Per 1 juli 2012 is de wettelijke regeling voor vergoeding van buitengerechtelijke kosten van kracht. Deze wetswijziging is […]

Aanmaningsbrief verzonden

Bedankt voor uw inzending De aanmaningsbrief is naar uw e-mailadres verstuurd.