Pańskie mienie/samochód został zajęty

Beslag auto inboedel (Pańskie mienie/samochód został zajęty)

Komornik sądowy właśnie Państwa poinformował, że Pańskie mienie/samochód
został zajęty.


Zostali Państwo obciążeni nakazem sądowym i nie dokonali Państwo żadnej (pełnej)
zapłaty. Komornik sądowy zajął zatem Pańskie mienie i/lub samochód. Sprawozdanie,
które komornik sądowy przekazał lub przekaże Państwu, opisuje zajęte przedmioty i datę
ich publicznej sprzedaży.


Należy pamiętać, że przed sprzedażą zawiadomienia zostaną powieszone na Pańskiej
nieruchomości i w Pańskiej gminie. Dodatkowo, w gazecie umieszczane jest ogłoszenie.
Muszą Państwo ponieść te koszty.


Być może Państwa wierzyciel jest skłonny zawrzeć z Państwem umowę z
harmonogramem spłaty należności, aby sprzedaż nie musiała się odbyć. Komornik
sądowy może Państwu powiedzieć, czy wierzyciel jest do tego skłonny.
Mogą Państwo skontaktować się z komornikiem sądowym, aby poprosić o
wyjaśnienie swoich praw i obowiązków.


Jeśli mają Państwo problemy finansowe, z których nie są w stanie wyjść
samodzielnie, rozsądnie będzie poszukać pomocy. W tym celu proszę zasięgnąć
informacji w gminie, które instytucje mogą Państwu pomóc.


Komornik sądowy