Pańskie konto bankowe zostało zajęte

Bankbeslag (Pańskie konto bankowe zostało zajęte)

Komornik sądowy właśnie Państwa poinformował, że Pańskie konto(a) bankowe zostało
zajęte. Formalnie rzecz ujmując, komornik sądowy wydał nakaz zajęcia wierzytelności
dłużnika w drodze egzekucji.


Inaczej niż w przypadku zajęcia wynagrodzenia, żadna część konta bankowego (kont
bankowych) nie zostanie wyłączona z zajęcia. Wszystko, co znajduje się na Pańskim
koncie (kontach) podlega zajęciu. Zasadniczo obejmuje to również pieniądze
pochodzące ze świadczeń, które same nie podlegają zajęciu (takich jak zasiłek na
dziecko i stypendium naukowe). Nie są objęte zajęciem płatności, które wpłyną na
Pańskie konto po jego dokonaniu.


Bank z reguły blokuje rachunek w wyniku zajęcia. Dlatego należy skontaktować się z
bankiem, aby jak najszybciej odzyskać dostęp do konta.


Jeśli mają Państwo poważne problemy pieniężne, można poprosić osobę wnioskodawcę o
zniesienie lub ograniczenie zajęcia. Muszą Państwo jednak brać pod uwagę, że
wnioskodawca może nie być ku temu skłonny.


Mogą Państwo skontaktować się z komornikiem sądowym, aby poprosić o
wyjaśnienie swoich praw i obowiązków.


Jeśli mają Państwo problemy finansowe, z których nie są w stanie wyjść
samodzielnie, rozsądnie będzie poszukać pomocy. Zasięgnij informacji w gminie,
które instytucje mogą Państwu pomóc.


Komornik sądowy