Banka hesabınız haczedildi

Bankbeslag (Banka hesabınız haczedildi)

Az önce icra görevlisi size hesap numaranızın (numaralarınızın) haczedildiğini bildirdi.
Resmi bir tabirle icra görevlisi üçüncü şahıslardaki alacağınıza mahkeme kararı ile icra
edilebilir bir haciz koyduğuna dair bir tutanağını tebliğ etmiştir.

Maaş haczinden farklı olarak banka hesabı (hesapları) haczinde herhangi bir pay
hacizden muaf tutulmamaktadır. Hesabınız (hesaplarınızda) ne varsa haciz kapsamına
girmektedir. Bu nedenle kendisi haczedilmez olan ödenekler dahi (çocuk parası ve eğitim
finansmanı gibi) prensip olarak bu haciz kapsamına girmektedir. Hacizden sonra hesaba
giren paralar haciz kapsamına girmez.

Banka genelde üçüncü şahıslardaki alacaklarınızın haczi durumunda hesap numaranızı
bloke edecektir. Bu nedenle hesap numaranızı bir an önce tekrar kullanabilmeniz için
banka ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Acil maddi sıkıntı ile karışılastığınızda haciz sahibinden haczi kaldırmasını veya
kısıtlamasını talep edebilirsiniz. Fakat haciz sahibi buna yanaşmayacağını da dikkate
almanız gerekmektedir.

İcra görevlisi ile irtibata geçerek haklarınız ve yükümlülükleriniz hakkında açıklama
isteyebilirsiniz.
İçinden kurtulamadığınız maddi sorunlar yaşadığınız takdirde yardım aramak mantıklı
olacaktır. Belediyenizden hangi kurumun size yardımcı olabileceği konusunda bilgi alınız.

İcra görevlisi