Er is aan u een gerechtelijke woningontruiming aangezegd

De gerechtsdeurwaarder heeft opdracht gekregen om uw woning te ontruimen. In het stuk
dat de gerechtsdeurwaarder u heeft uitgereikt is aangegeven op welke datum deze
ontruiming plaats vindt.

Bij een woningontruiming is het de bedoeling dat de woning weer ter beschikking van de
eigenaar van de woning komt. Dat houdt in dat u en uw eigendommen uit de woning
moeten worden verwijderd.

De gerechtsdeurwaarder voert uw inboedel af uit de woning waarna zijn taak voltooid is.
U bent zelf verantwoordelijk voor het van de straat halen van uw inboedel. Het mag
duidelijk zijn dat als uw inboedel op straat staat, er een grote kans bestaat op schade
en/of diefstal van uw spullen..

Als u zelf uw inboedel niet van de straat verwijdert, zal mogelijk de gemeente uw inboedel
afvoeren, maar het komt ook voor dat de schuldeiser (al dan niet op aandringen van de
gemeente) dit doet. Het beleid op dit punt verschilt sterk per gemeente.

Het is dus verstandig om zelf voor ontruiming zorg te dragen en dat te doen voor de
datum waarop de gerechtsdeurwaarder heeft aangekondigd tot ontruiming te zullen
overgaan. De sleutels van de woning moet u aan de gerechtsdeurwaarder afgeven.

Misschien kunt u de ontruiming voorkomen door de openstaande schuld te betalen. Het
hangt er echter vanaf of uw schuldeiser bereid is om u in de woning te laten wonen.

De gerechtsdeurwaarder kan u vertellen of de schuldeiser bereid is om tegen betaling van
de vordering af te zien van de ontruiming. Neem dus op tijd contact op met de
gerechtsdeurwaarder. Wacht niet met actie tot vlak voor de aangezegde
ontruimingsdatum! De kans dat u kunt blijven wordt daar niet groter door en
bovendien kan de vordering oplopen met de kosten van de ontruiming.

U kunt contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder om uitleg te vragen over uw
rechten en verplichtingen.

De gerechtsdeurwaarder