Aanmaningsbrief

Vul hieronder de gegevens in die wij in de aanmaningsbrief kunnen verwerken. Klik vervolgens op ‘Aanmaningsbrief maken’ om de brief te laten maken. U ontvangt de aanmaningsbrief direct geheel vrijblijvend in uw mailbox.

Stap 1: De gegevens van de debiteur

Wilt u het adres aan de linker- of rechterzijde van de brief plaatsen?(Vereist)

Stap 2: De gegevens van uw bedrijf

Aanhef(Vereist)
Kunt u BTW verrekenen:(Vereist)

Stap 3: De facturen

De facturen

Algemene voorwaarden

Deurwaarder.com stelt uw gegevens niet ter beschikking aan derden maar bewaart deze enkel voor eigen gebruik. Wanneer uw vordering na 16 dagen (nadat u de aanmaningsbrief verzonden heeft) nog niet voldaan is, kunt u contact opnemen met ons team via e-mail of telefonisch. Voor het incasseren van uw vordering beiden wij u dan een incassobehandelplan aan.

Bij het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden bevestigt u dat de door u ingevulde gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Deurwaarder.com is niet aansprakelijk voor verzending en inhoud van deze brief.

Waarom een aanmaningsbrief verzenden?

Per 1 juli 2012 is de wettelijke regeling voor vergoeding van buitengerechtelijke kosten van kracht. Deze wetswijziging is dwingend recht in zaken waarin betaling moet worden gedaan door consumenten. Het komt voor dat rechters eenmanszaken als consumenten beschouwen. Deze dienen een aanmaningsbrief te ontvangen waarin zij nog 14 dagen in de gelegenheid worden gesteld om de vordering alsnog te voldoen.

In deze aanmaningsbrief kan al wel rente worden gevorderd en dienen de hoofdsom, eventuele rente en het bedrag aan de incassokosten te worden vermeld. De in de aanmaningsbrief vermelde incassokosten zijn pas opeisbaar na die 14 dagen.

Is het versturen van een aanmaning verplicht?

Voor vorderingen op bedrijven is deze brief niet verplicht. U kunt deze daarvoor echter wel uitstekend gebruiken. In uw Algemene Voorwaarden kunnen echter afwijkende voorwaarden staan beschreven.

Hoewel bedrijven over het algemeen alle begrip hebben voor het vergeten van een factuur, is bij een laatste aanmaningsbrief de toon een stuk strenger. Omdat het lastig kan zijn hiervoor een goede tekst op te stellen, stellen wij het gemaakte voorbeeld gratis aan u ter beschikking. U heeft met dit voorbeeld alle verplichte gegevens in uw aanmaningsbrief verwerkt zodat uw brief voldoet aan de eventuele wettelijke eisen.