Proces-verbaal van constatering

Wat is een proces-verbaal van constatering?

Onze deurwaarder gaat op pad om een bepaalde situatie of toestand vast te leggen in een zogenaamd proces-verbaal. Dat doet zij/hij door te beschrijven wat ter plekke wordt aangetroffen. De beschrijving wordt, waar mogelijk, ondersteund door beeldmateriaal. Dit proces-verbaal levert dwingend bewijs op van hetgeen is waargenomen en kan bijvoorbeeld worden  gebruikt in een rechtszaak.  Een proces-verbaal bevat geen gevoelens of conclusies en is alleen gebaseerd op wat gezien, gehoord, geroken, gesmaakt of gevoeld kan worden.  Een voorbeeld. Er wordt gevraagd aan een deurwaarder of hij een toestand wil vastleggen over scheur in een muur. De deurwaarder zal in zijn proces-verbaal verklaren dat hij een scheur heeft waargenomen. Maar de deurwaarder zal daaraan niet de conclusie verbinden dat het huis binnenkort zal instorten.

Waarvoor zou u een constatering door onze deurwaarder willen laten uitvoeren?

Wij als gerechtsdeurwaarder zijn openbaar ambtenaar, benoemd door de Kroon en door de rechterlijke macht beëdigd. Wij zijn tuchtrechtelijk aansprakelijk voor de door ons opstelde stukken. Heeft u feitelijk bewijs nodig voor een bepaalde situatie of handeling en wilt u meer weten of u gebruik kunt maken van een proces-verbaal van constatering? Neemt u dan contact met ons.

Voorbeelden van situaties waarin een proces verbaal van constatering gewenst is:

Overlijden huurder

Bij overlijden van uw huurder en er zijn geen erfgenamen bekend of zij hebben de erfenis verworpen.

Wij maken dan een opnamestaat van hetgeen we aantreffen in de woning, zodat in het geval er zich in een later stadium nog erfgenamen melden u bewijs heeft van die staat. U als verhuurder dekt zich op deze manier in tegen mogelijke claims.

Oplevering pand

Wilt u een bewijs op welke wijze u een pand hebt opgeleverd? Of wilt u een bewijs van de staat bij het verlaten door de huurder van de woning?? Dan is een proces verbaal van constatering opgesteld door ons uitermate geschikt om bijvoorbeeld in een procedure aan te tonen dat u extra schoonmaakkosten hebt moeten maken.

Vernietiging  van goederen

Wilt u een bewijs dat u goederen vernietigd (bijvoorbeeld op bevel van de rechter). Eén van onze deurwaarders kan  daarbij aanwezig  zijn zodat daarvan een proces-verbaal kan worden opgemaakt.

Gedragingen van een concurrent

Wilt u bewijs van gedragingen van een concurrent? Ook daarvan kan een proces-verbaal van constatering worden opgemaakt.

U kunt ook denken  aan  schade ontstaan tijdens verbouwing, openen van een kluis na overlijden,  de plaats erfafscheiding etc. Het proces verbaal van constatering is ruim en op vele fronten inzetbaar.

Tarief

Wij hanteren een transparante prijsstelling gebaseerd op een redelijke vergoeding om onze dienstverlening op een hoogstaand niveau te kunnen continueren.