Er is beslag op uw inboedel/auto gelegd


Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag op uw
inboedel/auto is gelegd.

Er is tegen u een vonnis gewezen of een dwangbevel uitgevaardigd en u heeft geen
(volledige) betaling verricht. De gerechtsdeurwaarder heeft daarom beslag op uw
inboedel en/of uw auto gelegd. In het proces-verbaal dat de gerechtsdeurwaarder aan u
heeft of zal overhandigen staat omschreven welke spullen in beslag zijn genomen en op
welke datum deze in het openbaar zullen worden verkocht.

U dient er rekening mee te houden dat voor de verkoop er aankondigingsbiljetten aan uw
woning en bij uw gemeente worden opgehangen. Daarnaast wordt er een advertentie in
een dagblad geplaatst. U dient deze kosten te betalen.

Misschien is uw schuldeiser bereid om met u een betalingsregeling te treffen zodat de
verkoop niet door hoeft te gaan. De gerechtsdeurwaarder kan u vertellen of de
schuldeiser hiertoe bereid is.

U kunt contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder om uitleg te vragen over uw
rechten en verplichtingen.

Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het
verstandig hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling u kan helpen.

De gerechtsdeurwaarder