Zostali Państwo powiadomieni o sądowej eksmisji

Aanzegging ontruiming (Zostali Państwo powiadomieni o sądowej eksmisji)

Komornik sądowy otrzymał nakaz opróżnienia Pańskiego mieszkania. Dokument wydany
przez komornika sądowego wskazuje datę tej eksmisji.


W przypadku eksmisji, celem jest ponowne udostępnienie domu właścicielowi. Oznacza
to, że Państwo i Pańska własność muszą zostać usunięte z nieruchomości.


Komornik usuwa z nieruchomości Państwa mienie, po czym jego zadanie zostaje
zakończone. Ponoszą Państwo osobistą odpowiedzialność za zabranie swojego mienia
z ulicy. Powinno być oczywiste, że jeśli Pańskie mienie znajduje się na ulicy, istnieje
duże ryzyko uszkodzenia i/lub kradzieży Pańskich rzeczy..


Jeśli Państwo sami nie usuną swojego mienia z ulicy, może zrobić to gmina, ale zdarza
się również, że robi to wierzyciel (bez względu na to, czy nalega na to gmina, czy nie).
Polityka w tym obszarze znacznie różni się w zależności od gminy.


Dlatego rozsądnie jest samodzielnie zająć się opróżnianiem i zrobić to przed dniem,
na który komornik sądowy ogłosił eksmisję. Muszą Państwo oddać komornikowi
sądowemu klucze do domu.


Może mogliby Państwo uniknąć eksmisji, spłacając zaległe należności. Zależy to
jednak od tego, czy Państwa wierzyciel jest skłonny pozwolić Państwu mieszkać w tej
nieruchomości.


Komornik sądowy może Państwu powiedzieć, czy wierzyciel jest gotów odstąpić od
eksmisji w zamian za zapłatę roszczenia. Skontaktują się więc z komornikiem w
odpowiednim czasie. Proszę nie zwlekać z działaniem do zgłoszonej daty! Nie zwiększa to
szansy na to, że Państwo będą mogli zostać, a co więcej, roszczenie może zwiększyć się o
koszty eksmisji.


Mogą Państwo skontaktować się z komornikiem sądowym, aby poprosić o wyjaśnienie
swoich praw i obowiązków.


komornik sądowy