Huurincasso

Wilt u voor uw huurders ook zo min mogelijk kosten bij ontstane huurachterstand?

Samen met onze huidige verhuurklanten hebben we een verdienmodel kunnen opstellen, waarmee in de minnelijke fase geen kosten aan de huurder in rekening hoeven te worden gebracht.