Incassobureau inschakelen

Wat is een incassobureau en wat is de betekenis?

Wat is een incassobureau en wat is de betekenis? Een goed incassobureau draagt zorg voor de inning van uw onbetaalde facturen op een transparante en eerlijke manier. Omdat onze incassodiensten geleverd worden vanuit onze deurwaardersorganisatie bent u verzekerd van een betrouwbare partner. Onze deurwaardersorganisatie voldoet immers aan de, voor deurwaarders geldende, strenge kwaliteitseisen.

Zolang er (nog) geen vonnis is, opereren wij zoals een incassobureau dat doet. Met het verschil dat wij de expertise in huis hebben om uw vordering, zowel in het minnelijke als in het gerechtelijke traject kunnen behandelen. De kennis gebruiken we al in het minnelijke traject. In die incassofase schrijven wij uw debiteur aan, communiceren met uw debiteur over de vordering, treffen betalingsregelingen, weerleggen juridische argumenten en bewaken we de voortgang. Wanneer een debiteur niet vrijwillig tot betaling over gaat kunnen wij de zaak ook in het gerechtelijke traject voortzetten.

Wilt u liever dat uw debiteuren niet gelijk uit naam van onze deurwaardersorganisatie benaderd worden? Dan kunnen wij het traject ook verzorgen vanuit onze handelsnaam HNL Incassodiensten.

Het kan natuurlijk zijn dat u uw klant graag wilt behouden. Een (tijdelijk) liquiditeitsprobleem hoeft natuurlijk niet in de weg te staan van het behouden van uw klant. Wij combineren ons professionele optreden met een duidelijke boodschap. Dit betreft de zakelijke kant van de betalingsverplichting, met een zachte benadering voor uw relatie.

Wat mag een incassobureau doen om openstaande vorderingen te incasseren?

Een incassobureau stelt uw debiteur in kennis van uw vordering, neemt wanneer nodig daarover contact op met uw debiteur en treft betalingsregelingen. Deze voortgang wordt continue bewaakt.

Hoe kunnen wij werken op No Cure No Pay basis?

Veel incassobureaus adverteren met incasseren op basis van no cure no pay. Daar zitten wel vaak adders onder het gras, waarbij u vaak wel gewoon moet betalen voor de diensten. Of uw debiteur wordt benaderd op een wijze, waarop u waarschijnlijk zelf niet wilt uitstralen. Deurwaarder.com houdt van transparantie. Wij geven u eerlijk advies over de (on)haalbaarheid van uw vordering en bejegenen uw debiteuren altijd op correcte wijze. En ook naar uw debiteur werken wij op een transparante en eerlijke manier, waarbij uiteraard duidelijkheid over de consequenties van het handelen van de debiteur geboden wordt.

Gebruik GRATIS aanmaningsbrief

Wat is het beste bureau voor bedrijven, zzp’ers of particulieren

Bij Deurwaarder.com bent u altijd aan het juiste adres voor elk type vordering. Wij werken voor grote bedrijven, het MKB, de ZZP-er en ook voor particulieren. Uw debiteur kan zowel een particulier zijn als een bedrijf. Maar uiteindelijk spreken we natuurlijk altijd een persoon. Uiteraard is er wel verschil. Bij een vordering op een natuurlijk persoon spelen (soms) andere problemen dan bij een bedrijf. En de reactie kan vanuit een privé-situatie anders zijn dan vanuit een zakelijke organisatie. Uiteraard stemmen wij onze benadering daarop af.

Wanneer mag een bedrijf een bureau inschakelen

U kunt al een incassobureau inschakelen, wanneer u een factuur heeft gestuurd en de betalingstermijn is verstreken. Graag adviseren wij u ook graag wat u zelf nog kunt doen om de vordering minnelijk te incasseren.

Lees de blog: Debiteuren bellen, 5 tips

Hoeveel kosten en rente mag een incassobureau rekenen?

Een incassobureau mag alleen de WIK-kosten en wettelijke rente in rekening brengen, wanneer het gaat om vorderingen op particulieren. Bij een vordering op een bedrijf hangt het onder meer af van wat daarover in de overeenkomst of algemene voorwaarden is opgenomen.

Wat is het verschil tussen een incassobureau en een justitieel incassobureau?

Het Centraal Justitieel Incassobureau is een uitvoeringsinstantie van het ministerie van Justitie en int alleen vorderingen van de Rijksoverheid. Het CJIB kan niet ingeschakeld worden door anderen. Een incassobureau kan zaken doen met iedereen die dat wil.

Wat mogen wij niet doen?

Een incassobureau is geen gerechtsdeurwaarder. Een incassobureau maant aan, neemt op allerlei manieren contact op met de debiteur, probeert duidelijkheid te scheppen, onderhandelt indien nodig en incasseert de vordering. Maar als betaling niet vrijwillig volgt, dan is wellicht de gang naar de rechter nodig (dagvaarding). En na het behalen van het vonnis, wanneer nodig de tenuitvoerlegging daarvan. Het betekenen van een dagvaarding en de tenuitvoerlegging van een vonnis, kan alleen door gerechtsdeurwaarders geschieden.

Ik heb een vraag over incassodiensten

Benieuwd of u een aanmaning mag sturen of een incassobureau mag inzetten? Bel of mail ons met uw vraag. Of laat ons u terugbellen.

Contact