Ik wil betalen

U wilt een betaling doen of een betalingsachterstand aflossen of een gedeelte hiervan?

Ik ben klant

Volledige inzage in de zaken die bij Deurwaarder.com lopen.

Ik wil klant worden

Onbetaalde facturen? Openstaande rekeningen? Niet betaalde alimentatie? Deurwaarder.com zorgt dat u uw geld krijgt.

Ik ben een werkgever

U bent werkgever en er is beslag gelegd bij een werknemer.

  • Inkomensverklaring
  • Derdenverklaring voor loonbeslag
  • Alles voor werkgevers

U wilt hulp bij het inschakelen van een deurwaarder of incasso?

Wij kunnen u op verschillende manieren helpen, zo hebben wij een voorbeeld brief voor u of een aanmaningsbrief die volledig voldoet aan de gestelde eisen in de wet.

Ik wil een incasso starten

U kunt kiezen voor onze voorbeeld brief of onze aanmaningsbrief

Meld opdracht aan

Ik wil juridisch advies

Stel uw vraag: e-mail sturen naar e-mailadres info@deurwaarder.com

Ik wil een deurwaarder inschakelen

Een deurwaarder schakel je in als je een vordering niet zelf kunt incasseren.

Wat doet een deurwaarder?

Een deurwaarder inschakelen, hoe gaat dat in zijn werk?

Wat zijn de kosten?

In de minnelijke fase van ons incassotraject rekenen wij in de meeste gevallen een vaste vergoeding.

Wanneer mag ik een deurwaarder inschakelen?

Als deurwaarders van Deurwaarder.com zijn wij de aangewezen personen om te helpen op een Persoonsgerichte en Sociaal Maatschappelijk verantwoorde wijze. Wij kunnen het totale incassotraject voor u verzorgen.

No cure no pay?

Deurwaarder.com heeft gekozen voor het model cure en pay, waarbij in de minnelijke fase vooraf afspraken worden gemaakt over onze fee.

Wat is het verschil tussen een deurwaarder en gerechtsdeurwaarder?

In de volksmond heet alles een deurwaarder, een gerechtsdeurwaarder wordt door de Koning benoemd en heeft de status van openbaar ambtenaar.

Deurwaarder of incassobureau?

Onze opdrachtgevers hebben de vrije keuze in de minnelijke fase om te kiezen voor ons incassobureau HNL dat al vanaf 1989 een professionele toevoeging is naast onze deurwaarders activiteiten.

Wat mag een deurwaarder in beslag nemen?

Het meest bekend zijn de loonbeslagen op inkomstenbronnen, bankrekeningen en andere vermogensbestanddelen.

Deurwaarder

De deurwaarders van Deurwaarder.com zijn gerechtelijk bevoegd om aan de deur te komen, uitspraken van rechters af te handelen en beslag te leggen op goederen of inkomen. Het proces begint met het versturen van een mail of brief met een betalingsherinnering over het te incasseren bedrag van de schuldeiser. Daarna volgt de aanmaningsbrief. Een dagvaarding of beslaglegging op goederen doen we pas in het uiterste geval. Dit hangt ook af van het type schuld.

Deurwaarder.com staat voor een Persoonsgerichte en Sociaal Maatschappelijk verantwoorde manier van incasseren. Iedereen heeft er baat bij dat een openstaande vordering wordt betaald.

De voordelen van Deurwaarder.com

Transparant

Samen met onze opdrachtgevers stellen wij vooraf een duidelijk behandelplan op.

Gratis aanmaning

Met onze gratis aanmaningsbrief kunt u snel uw vordering innen.

Snel resultaat

Door onze vroegtijdige inschatting van verhaalsmogelijkheden weet u snel waar u aan toe bent.

Gerechtelijk

Onze juridische specialisten hebben veel ervaring met juridische procedures bij de kantonrechter .

Wij bieden de meest flexibele deurwaarder services en zijn sterk vertegenwoordigd in de volgende sectoren:

Hypotheken, Kredieten, Huur, MKB, VVE, E-commerce en Zorg