Loonbeslag – Er is beslag gelegd bij uw werknemer?

Het kan voorkomen dat u werknemers in dienst heeft die kampen met (problematische) schulden.
Een van de gevolgen daarvan is dat er beslag gelegd kan worden bij hun inkomstenbron.

Wat is de betekenis van loonbeslag?

Iemand met schulden kan weigeren te betalen of het lukt degene gewoon niet langer om de schuld te betalen. In dat geval kan een schuldeiser loonbeslag leggen op het salaris of op de uitkering van de persoon.

Het loonbeslag wordt in gang gezet door de schuldeiser en uitgevoerd door een deurwaarder. Na het loonbeslag kan degene met schuld niet langer inkomsten verbergen of uitgeven.

Wat te doen als de deurwaarder langskomt met een dergelijk beslag?

Lees eerst goed waarom er beslag is gelegd en wie de schuldeiser is.
Ga desnoods met uw werknemer in gesprek om het probleem te bespreken.

Wat moet u als werkgever doen?

Bij het beslag dat de deurwaarder langsbrengt, zit ook een ‘derdenverklaring’.
U dient deze verklaring binnen 14 dagen in te vullen en per post of per e-mail retour te zenden, dit is wettelijk verplicht.

In deze derdenverklaring moet u aangeven wat het inkomen is en wat er na aftrek van de beslagvrije voet, die door de 1e beslaglegger wordt bepaald, onder het beslag valt.

Ook dient u dan vanaf de dag van het beslag gelijk bij de eerste salarisuitbetaling rekening te houden met het beslag wat ligt bij uw werknemer. Pas dit dus aan in uw administratie.

Hoe wordt de hoogte van loonbeslag bepaald? En wat zijn de regels?

Met loonbeslag wordt bedoeld dat er beslag gelegd wordt op het hele loon of de hele uitkering. Maar de persoon met schuld moet nog wel in onderhoud kunnen voorzien. Daarom hoeft de schuldenaar niet alle loon of uitkeringsinkomsten af te dragen.

Het gedeelte dat de schuldenaar mag blijven gebruiken om in basisonderhoud te voorzien noem je de beslagvrije voet. De hoogte van de beslagvrije voet is afhankelijk van de leefsituatie. Iemand met een partner en kinderen heeft hogere vaste lasten. De beslagvrije voet zal dan hoger zijn.

Niet eens met de berekening van de beslagvrije voet?

De schuldenaar moet dan een beroep doen op herberekening van de beslagvrije voet.

Wat is een eerste beslaglegger?

De naam zegt het al; de eerste schuldeiser die als eerste beslag heeft gelegd.
Het kan natuurlijk voorkomen dat er meerdere schuldeisers zijn en dat u meerdere bezoeken krijgt van andere deurwaarders.

Wij begrijpen dat dit enige verwarring kan oproepen.
In de praktijk is het wel wat eenvoudiger. De eerste schuldeiser die beslag heeft gelegd, de 1e beslaglegger, oftewel coördinerend deurwaarder, bepaalt de beslagvrije voet.
U dient dan ook de inhoudingen aan de 1e beslaglegger over te maken en zij zullen zorg dragen voor een eerlijke verdeling over de andere schuldeisers.

Wat valt er allemaal onder een derdenbeslag?

Alle gelden boven de beslagvrije voet, vakantiegelden, 13e maand, eindejaarsuitkering, overuren, eventuele andere bonussen.

Wanneer stopt een derdenbeslag?

De eerste beslaglegger geeft zelf aan per brief of e-mail wanneer het beslag wordt opgeheven of opgeschort. Zonder bericht mag u dus niet zomaar gelden onder u houden.

Wanneer er sprake is van meerdere schuldeisers met beslagen, geeft de 1e beslaglegger zelf aan wie na hen optreed als 1e beslaglegger, zodat u de inhoudingen aan die deurwaarder kunt overmaken.

Hoe lang mag loonbeslag duren?

Normaal gesproken stopt het loonbeslag pas op het moment dat de volledige schuld is afbetaald. Is de schuld te hoog, dan is schuldhulpverlening een mogelijkheid om weer financieel gezond te worden. Dit traject duur drie jaar.

Opschorten beslag?

Als de schuldenaar hoger beroep instelt, moet de deurwaarder het beslag opschorten.

Loonbeslag voorkomen?

Loonbeslag is moeilijk op te heffen. De beste oplossing blijft om beslag te voorkomen. Het kan voorkomen dat de schuldenaar geen beslag wil, maar een minnelijke regeling. Deurwaarder.com kan in overleg met de opdrachtgever overleggen of de schuldenaar openstaat voor een minnelijke regeling via de werkgever.

Dit betekent dat het beslag wordt opgeschort en dat u elke maand een vast afgesproken bedrag voor een bepaalde periode overmaakt, inclusief alle andere gelden en bonussen.

Neem contact op met deurwaarder.com

Heeft u een vordering en wilt u daar beslag op laten leggen? Wij helpen u graag met ons team van meer dan 30 personen. Bel vrijblijvend op nummer 088-2772740 of neem contact op via info@deurwaarder.com.