Sommatie-exploot

Een sommatie-exploot is een aanmaning waarin de schuldenaar wordt gewezen op uw openstaande factuur. Uw debiteur wordt bezocht door een deurwaarder die de sommatie uitreikt. Dat gebeurt met een exploot. Dit is vaak effectiever dan het sturen van een brief of het voeren va een telefoongesprek. Het biedt u de zekerheid dat de aanmaning ook echt de schuldenaar bereikt heeft.

Een groot voordeel is dat het een goede mogelijkheid biedt om in contact te komen met de schuldenaar. En bij het bezoek kan de deurwaarder gelijk in beeld brengen wat de plaatselijke situatie is. Goede informatie die wij mee kunnen nemen bij eventuele volgende acties!