Pańskie wynagrodzenie lub świadczenie zostało zajęte

Loonbeslag (Pańskie wynagrodzenie lub świadczenie zostało zajęte)

Komornik sądowy właśnie Państwa poinformował, że Państwa wynagrodzenie lub świadczenie zostało zajęte. Formalnie rzecz ujmując, komornik sadowy wydał nakaz zajęcia wierzytelności dłużnika w drodze egzekucji.

Twój pracodawca lub podmiot wypłacający jest zobowiązany na tej podstawie do wstrzymania części Pańskich dochodów i zaprzestania ich wypłacania. Ta część Pańskich dochodów zostanie przekazana komornikowi sądowemu.

Jeśli mieszkają Państwo lub przebywają w Holandii na stałe, nie będzie podlegał zajęciu cały Pański dochód. Część Pańskich dochodów zostanie Państwu wypłacona. Ta część nazywa się częścią wolną od zajęcia. Komornik sądowy wyliczy tę część wolną od zajęcia. W tym celu potrzebuje pewnych informacji o Pańskich dochodach i wydatkach. Dlatego ważne jest również przekazanie tych informacji komornikowi jak najszybciej. Dopiero wtedy komornik sądowy może dokonać dobrego wyliczenia Państwa części wolnej od zajęcia.

Szczegóły, które należy podać, obejmują wysokość czynszu, kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także wszelkie możliwe dodatki na wynajem i opiekę.


Jeśli Państwo lub Pański partner posiadacie inne dochody poza dochodami, które zostały zajęte (nawet jeśli nie jesteście małżeństwem lub nie macie wspólnoty majątkowej), musicie zgłosić to komornikowi sądowemu. W szczególności należy zadeklarować dochody partnera, jeśli pojawi się takie żądanie. Jeśli nie zostanie to zrobione, komornik sądowy może zdecydować o zmniejszeniu części wolnej od zajęcia o połowę. Oznacza to, że większa część Pańskiego dochodu zostanie wstrzymana i nie zostanie Państwu wypłacona.

Jeśli Pańska sytuacja rodzinna lub dochody ulegną zmianie, może to mieć wpływ na wysokość części wolnej od zajęcia. Zawsze powiadamiaj komornika sądowego o zmianach. W razie potrzeby dopasuje on część wolną od zajęcia.

Mogą Państwo skontaktować się z komornikiem sądowym, aby poprosić o wyjaśnienie swoich praw i obowiązków.

Jeśli mają Państwo problemy finansowe, z których nie są w stanie wyjść samodzielnie, rozsądnie będzie poszukać pomocy. Zasięgnij informacji w gminie, które instytucje mogą Państwu pomóc.

Komornik sądowy