Er is beslag op uw bankrekening gelegd

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag is gelegd op
uw bankrekening(en). Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een exploot van
executoriaal derdenbeslag overbetekend.

Anders dan bij een loonbeslag wordt er bij beslag op uw bankrekening(en) geen deel
buiten het beslag gehouden. Alles wat op uw rekening(en) staat valt onder het beslag.
Ook geld afkomstig van uitkeringen die zelf niet voor beslag vatbaar zijn (zoals
kinderbijslag en studiefinanciering) valt daarom in beginsel onder dit beslag. Betalingen
die na het beslag op uw rekening binnenkomen vallen niet onder het beslag.

Een bank zal door de beslaglegging de rekening in het algemeen blokkeren. Daarom
moet u contact met uw bank opnemen om zo snel mogelijk weer over de rekening te
beschikken.

Indien u in acute geldproblemen komt kunt u de beslaglegger verzoeken het beslag op te
heffen of te beperken. U moet er echter rekening mee houden dat de beslaglegger
daartoe niet bereid is.

U kunt contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder om uitleg te vragen over uw
rechten en verplichtingen.
Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het
verstandig hiervoor hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling u kan
helpen.

De gerechtsdeurwaarder