Deurwaarder.com > Vertalingen > Saisie sur compte en banque

Wydano wyrok

Betekeningen en bevel vonnis (Wydano wyrok)

Komornik sądowy właśnie dostarczył Państwu wyrok. Wydano go w Państwa sprawie. W
wyroku sędzia zobowiązał Państwa do zapłaty. Możliwe, że sąd nałożył na Państwa
również inne obowiązki lub zakazy. Celem niniejszego przekazania wyroku przez
komornika sadowego jest poinformowanie Państwa o wyroku i zawartym w nim
rozstrzygnięciu sądowym. Ponadto zostaną Państwo wezwani przez komornika (wydany
zostanie “nakaz”) do wykonania tego rozstrzygnięcia.


Jeśli dobrowolnie nie zastosujesz się do wyroku sądu i nakazu komornika, prawo daje
wierzycielowi możliwości na wyegzekwowanie wykonania rozstrzygnięcia. Jeśli dotyczy to
na przykład długu pieniężnego, może nastąpić zajęcie dochodów lub własności. Może nie
zgadzają się Państwo z tym rozstrzygnięciem. Zależy to od tego, czy stawili się Państwo
się w sądzie, czy nadal mogą Państwo wnieść sprzeciw lub odwołać się od wyroku do
wyższej instancji.


• Sprzeciw: jeśli nie stawili się Państwo w sądzie, mowa jest o tak zwanym wyroku
zaocznym. W pewnych okolicznościach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec
egzekucji. W tym celu powód musi teraz zostać wezwany przez Państwa do sądu.
Sporządzenie wezwania do sądu nie jest łatwe i dlatego rozsądnie jest w razie potrzeby
zwrócić się o pomoc prawną. Należy pamiętać, że termin na wniesienie sprzeciwu wynosi
zasadniczo cztery tygodnie od daty otrzymania wyroku osobiście lub wskazania, że są
Państwo świadomi wyroku lub wynikających z niego środków. Proszę nie wzlekać więc
zbyt długo.
UWAGA: jeśli byli inni współpozwani i jeden z nich się stawił, to wyrok wydany przeciwko
Państwu nie jest wyrokiem zaocznym, lecz kontradyktoryjnym (patrz niżej).
• Odwołanie: jeśli stawili się Państwo w sądzie, mowa jest o tak zwanym wyroku
kontradyktoryjnym.


W pewnych okolicznościach mogą Państwo złożyć odwołanie, jeśli roszczenie zgłoszone
przez powoda (więc niekoniecznie to, które zostało ostatecznie przyznane przez sąd)
przekracza 1,750 EUR. Aby się odwołać, muszą Państwo zatrudnić adwokata.
Zasadniczo termin na wniesienie odwołania wynosi trzy miesiące od dnia wydania wyroku
przez sąd.


Uwaga: większość wyroków zostaje orzeczona przez sąd jako “podlegających
wykonaniu”. Oznacza to, że nawet w przypadku wniesienia sprzeciwu lub odwołania,
powód nadal może egzekwować wyrok, na przykład poprzez zajęcie. Powód nie musi w
pierwszej kolejności czekać na wynik Pańskiego sprzeciwu lub odwołania. Oczywiście,
jeśli następnie zostanie Ci przyznana racja, a wyrok zostanie unieważniony przez sąd,
możesz domagać się zwrotu pieniędzy od powoda.


Zaleca się zasięgnięcie porady prawnej w het Juridisch Loket (Biuro Pomocy
Prawnej) (www.juridischloket.nl) lub u adwokata albo innego radcy prawnego.
Mogą Państwo skontaktować się z komornikiem sądowym, aby poprosić o
wyjaśnienie swoich praw i obowiązków.


Komornik sądowy