Betekenen brief

U heeft een belangrijke brief en u moet er zeker van dat deze de geadresseerde tijdig bereikt. Ook wilt u onomstotelijk kunnen bewijzen dat de brief bij de ontvanger terecht is gekomen. Schakel dan ons in!

Een aangetekende brief kan worden geweigerd. En levert ook geen onomstotelijk bewijs op. Hoe bewijst u welke brief in de envelop zat? En stuurt u de brief per gewone post dan kan de ontvanger betwisten deze te hebben ontvangen.

En zelfs een handtekening is niet altijd bewijs voor ontvangst van een poststuk zo oordeelde de Rechtbank Noord-Holland

(https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:12388)

Als gerechtsdeurwaarder maken wij een exploot waarbij wij uw brief betekenen. Dat betekent dat de brief door de gerechtsdeurwaarder wordt achtergelaten bij de ontvanger. En u heeft daarmee dwingend bewijs dat de ontvanger de brief heeft ontvangen.

De gevolgen van bijvoorbeeld een niet of te laat ontvangen opzegging kunnen ernstig zijn.

Uw belangrijke brief laten betekenen door ons. Een veilige gedachte!