Size mahkeme kararı ile evi boşaltmanız bildirildi

Aanzegging ontruiming (Size mahkeme kararı ile evi boşaltmanız bildirildi)

İcra görevlisine evinizi boşaltma görevi verilmiştir. İcra görevlisinin size vermiş olduğu
evrakta bu boşaltmanın hangi tarihte gerekleşeceği bildirilmiştir.

Ev boşaltmasında maksat evinizin tekrar mal sahibine iade etmek için müsait hale
getirilmesidir. Bunun anlamı size ait eşyaların evden çıkarılmak zorunda olması.

İcra görevlisi ev eşyalarınızı evden çıkarttıktan sonra görevi tamamlanmış olur. Ev
eşyalarınızı sokaktan almanız kendi sorumluluğunuzdur. Ev eşyalarınızın sokakta kalması
eşyalarınızın hasar görmesi ve/veya çalınma ihtimali büyük olduğu aşikardır.

Eşyalarınızı sokaktan almadığınız takdirde bir ihtimal belediye eşyalarınızı sokaktan
kaldıracaktır, fakat alacaklı da (belediyenin ısrarı üzerine olsun veya olmasın) bunu
yapabilir. Bu konudaki politika belediyeden belediyeye farklılık arz etmektedir.

Dolayısıyla eşyalarınızı kendinizin kaldırması ve icra görevlisinin bunu yapacağını
bildirdiği tarihten önce yapılması mantıklı olur. Evin anahtarını icra görevlisine vermek
zorundasınız.

Belki ödenmemiş olan borcu ödeyerek boşaltmayı önleyebilirsiniz. Fakat bu alacaklınızın
sizi evde ikamet ettirmek isteyip istemediğine bağlıdır.

İcra görevlisi size alacaklının borcun ödenmesi karşılığında boşaltmadan vazgeçmeye
hazır olup olmadığını bildirebilir. Bu nedenle icra görevlisi ile zamanında irtibata geçiniz.
Bunu yaparken bildirilen boşaltma tarihine yakın zamana kadar beklemeyin! Evde kalma
şansınız bundan dolayı artmayacaktır ve ayrıca borç boşaltma masrafları ile artabilir.

İcra görevlisi ile irtibata geçerek haklarınız ve yükümlülükleriniz hakkında açıklama
isteyebilirsiniz.

İcra görevlisi