Herexecutie

Wat doet u met uw oude afgeschreven posten?

Wij hebben een verfrissende aanpak ontwikkeld om reeds uit geëxecuteerde vorderingen na verloop van een aantal jaren alsnog te incasseren.