Er is aan u een vonnis betekend

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. De gerechtsdeurwaarder
heeft daarmee het vonnis aan u ‘betekend’. In het vonnis heeft de rechter u veroordeeld
tot betaling. Het kan zijn dat de rechter u ook nog andere verplichtingen of verboden heeft
opgelegd. Deze overhandiging van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder heeft tot doel
om u in kennis te stellen van het vonnis en de daarin opgenomen veroordeling. Daarnaast
wordt u door de deurwaarder opgeroepen (er wordt ‘bevel gedaan’) deze veroordeling na
te komen.
Als u niet vrijwillig aan het vonnis van de rechter en het bevel van de deurwaarder
voldoet, biedt de wet uw schuldeiser de mogelijkheid om nakoming van de veroordeling af
te dwingen. Als het gaat om een geldschuld kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op
uw inkomen of bezittingen. Misschien bent u het niet eens met de veroordeling. Het hangt
af van de vraag of u bij de rechter bent verschenen of u nog in verzet of in hoger beroep
kunt gaan tegen het vonnis.

1 Verzet: als u niet bent verschenen bij de rechter dan is er sprake van een
zogenaamd verstekvonnis. U kunt hiertegen onder omstandigheden in verzet. Hiertoe
moet de eiser nu door u worden gedagvaard. Het opstellen van een dagvaarding is niet
makkelijk en daarom is het verstandig zonodig juridische bijstand te vragen. Let er op dat
de termijn om in verzet te gaan in beginsel vier weken is nadat u het vonnis persoonlijk
hebt ontvangen of hebt aangegeven van het vonnis of de daaruit voortvloeiende
maatregelen op de hoogte te zijn. Wacht dus niet te lang.
LET OP: als er ook andere medegedaagden waren en één van hen is wel verschenen,
dan is het tegen u gewezen vonnis geen verstekvonnis maar een vonnis op tegenspraak
(zie hieronder).

2 Hoger Beroep: als u wel bent verschenen bij de rechter, dan is er sprake van een
zogenaamd vonnis op tegenspraak.
U kunt hiertegen onder omstandigheden in hoger beroep, als de vordering zoals de eiser
die heeft ingesteld (dus niet noodzakelijk datgene wat door de rechter uiteindelijk is
toegewezen) meer dan € 1.750,= bedraagt. Om in hoger beroep te gaan moet u een
advocaat inschakelen.
In beginsel is de termijn voor het instellen van hoger beroep drie maanden na de dag dat
het vonnis is gewezen door de rechter.

Let op: de meeste vonnissen worden door de rechter “uitvoerbaar bij voorraad” verklaard.
Dat betekent dat ook al stelt u verzet of hoger beroep in, dat de eiser het vonnis toch kan
laten tenuitvoerleggen door bijvoorbeeld beslag te leggen. De eiser hoeft de uitslag van
uw verzet of hoger beroep niet eerst af te wachten. Uiteraard geldt wel dat als u achteraf
gelijk krijgt en het vonnis door de rechter vernietigd wordt, dat u de eiser kunt aanspreken
tot terugbetaling.

Het is aan te bevelen juridisch advies in te winnen bij het Juridisch Loket
(www.juridischloket.nl), of bij een advocaat of een andere juridische adviseur.
U kunt contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder om uitleg te vragen over uw
rechten en verplichtingen.

De gerechtsdeurwaarder