Toezicht en tucht

Kosten toezicht en tuchtrecht

De wetgever heeft in 2016 besloten dat de kosten van toezicht en tuchtrecht voor gerechtsdeurwaarders door de gerechtsdeurwaarder, althans diens opdrachtgever, gedragen moeten worden.

De wet is per 1 januari 2018 in werking getreden. Per 1 oktober 2018 heeft de Koninklijke Beroepsgroep van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) een verordening opgesteld waarin is bepaald dat de kosten aan de gerechtsdeurwaarders worden doorbelast.

Concreet betekent dat een heffing per uitgebracht exploot.

Wij zullen daarom naast de kosten zoals deze in het Btag-tarief zijn opgenomen een aanvullende opslag van € 1,50 per exploot doorbelasten aan onze opdrachtgevers.

Deze kosten kunnen niet verhaald worden op de schuldenaar.