Deurwaarder inschakelen

Wanneer een deurwaarder inschakelen?

U kunt Deurwaarder.com inschakelen wanneer u maar wilt. Wanneer u een achterstallige betaling wilt innen, is het gebruikelijk dat u zelf uw relaties herinnert en maant tot betaling van de openstaande post(en). In een laatste brief, de laatste aanmaning, geeft u aan dat bij verder uitblijven van de betaling u de zaak zal overdragen aan ons. In deze fase blijft het streven, zonder rechterlijke tussenkomst, de zaak op te lossen met inachtneming van de incassokosten. Als dat niet mogelijk blijkt, kunt u besluiten tot dagvaarden. Voor en na een eventueel vonnis is het mogelijk op vermogensbestanddelen of inkomstenbronnen beslag te leggen. Onze deurwaarders en incassospecialisten kunt u inschakelen voor zowel het debiteurenbeheer, het juridisch advies, de incasso als het gehele juridische traject tot en met de executie van het vonnis.

Gerechtsdeurwaarder als incassobureau

Het inschakelen van ons als incassobureau levert direct een psychologisch voordeel op. Een gerechtsdeurwaarder heeft meer gezag en wettelijke bevoegdheden dan een incassobureau. Omdat een deurwaarderskantoor daardoor meer indruk maakt, hoeft het meestal niet eens tot een juridische procedure te komen. Er gaat meer dreiging uit van het inschakelen van een deurwaarder. Daarnaast levert het vaak tijdswinst op en komt u slagvaardiger over. Bij uitblijven van een minnelijke oplossing, zal een incassobureau uw zaak immers uit handen moeten geven aan een deurwaarder. Wacht niet te lang met de deurwaarder inschakelen. Hoe langer u wacht hoe groter de kans op uiteindelijke wanbetaling!

De deurwaarder inschakelen voor juridische ondersteuning

Onze deurwaarders worden ondersteund door ruim 40 incassospecialisten die de klappen van de zweep kennen. Daarnaast beschikt Hanemaayer De Boer & Partners over een eigen juridische afdeling die verruit de meeste zaken in eigen beheer kunnen oplossen. Wanneer dat wettelijk vereist is of externe expertise moet worden ingehuurd, staat een landelijk werkend netwerk, van nauw met ons samenwerkende advocaten, ons terzijde. Daarmee beschikt u te allen tijde over de beste en meest ervaren juridische expertise tegen de laagste kosten.

Wanbetalers traceren en dagvaarden

Alleen gerechtsdeurwaarders mogen personen oproepen voor de rechtbank te verschijnen. Dat doen zij door het uitbrengen van de dagvaarding. Voor het uitbrengen van de dagvaarding, beschikt de deurwaarder over meerdere bronnen om bedrijven en personen op te sporen. Voor de betrokkene heeft het, na het uitbrengen van de dagvaarding, geen zin meer te ontkennen op de hoogte zijn van de oproep om voor de rechtbank te verschijnen. De wanbetaler kan alleen nog door tijdige betaling aan een rechtszaak ontkomen. Komt het tot een rechtszaak dan kan de wanbetaler ook nog eens worden veroordeeld voor het betalen van alle proceskosten.

Uitvoeren van een vonnis

Als uw wanbetaler is veroordeeld tot het betalen van de openstaande vorderingen en alle bijkomende kosten, dan heeft de deurwaarder de wettelijke bevoegdheid het vonnis uit te voeren. Daarmee kan bijvoorbeeld beslag gelegd worden op vermogensbestanddelen, roerende goederen en inkomstenbronnen zoals loon. Ook als er sprake is van gedwongen ontruiming, is alleen de gerechtsdeurwaarder bevoegd dit vonnis ten uitvoer te brengen. Doordat aan al deze activiteiten kosten zijn verbonden, adviseert ons deurwaarderskantoor voorafgaand aan en bij ten uitvoerlegging van het vonnis voortdurend over de verhaalbaarheid van deze executiemaatregelen. De kosten moeten opwegen tegen de mogelijke opbrengsten.

Direct een professionele deurwaarder inschakelen?

Hoe langer u wacht met het nemen van de juiste maatregelen, hoe groter het risico van wanbetaling uiteindelijk wordt. Wacht u daarom niet langer en vraag vandaag nog vrijblijvend advies aan onze deurwaarders. Belt u daarvoor met ons op nummer 088-2772740 of laat een bericht achter met het contactformulier.