Bezoekdienst op maat

Is het voor u belangrijk dat uw klanten in een vroegtijdig stadium persoonlijk worden bezocht?

Huisbezoeken aan debiteuren met openstaande schulden zijn een goede manier om betalingsregelingen te treffen en verhaalsmogelijkheden te inventariseren. Wij hebben een eigen landelijk opererende buitendienst die jaarlijks veel bezoeken afleggen voor bijvoorbeeld financieringsinstellingen die worden ingezet om betalingsregelingen te herstellen. Ook kan dit als interventiebezoek ingezet worden voor bijvoorbeeld woningbouwverenigingen. 

Ook voor u maken wij graag een maatwerkproduct onder de noemer: “De kracht van er zijn”.