Maaş veya ödeneğiniz haczedildi

Loonbeslag (Maaş veya ödeneğiniz haczedildi)

Az önce icra görevlisi size maaş veya ödeneğinizin haczedildiğini bildirdi. Resmi bir tabirle
icra görevlisi üçüncü şahıslarda ki alacağınıza mahkeme kararı ile icra edilebilir bir haciz
koyduğuna dair bir tutanağı tebliğ etmiştir.

İşvereniniz veya ödenek ödeyen kurumunuz bu nedenle gelirinizin bir kısmında kesinti
yaparak artık size ödememekle yükümlüdür. Gelirinizin bu kısmı icra görevlisine verilir.

Hollanda’da sabit bir şekilde ikamet ettiğiniz takdirde gelirinizin tamamı haciz kapsamına
girmez. Gelirinizin bir kısmı size ödenir. Bu kısma hacizden muaf payı adı verilir. İcra
görevlisi icradan muaf bu payı hesaplayacaktır. Bunun için gelir ve giderinizle alakalı bir
takım bilgilere ihtiyacı vardır. Bu bilgileri bir an önce icra görevlisine vermeniz elbette
önem arz etmektedir. Çünkü sadece bu şekilde icra görevlisi sizin için geçerli olan
hacizden muaf payını iyi bir şekilde hesap edebilir.

Vermeniz gereken bilgiler ödediğiniz kiranın miktarı, sağlık sigortası priminizin tutarı, fakat
aynı zamanda olası kira ve sağlık sigortası ek ödeneğiniz bildirilmesi gerekmektedir.
Sizin veya partnerinizin haciz konulan gelirin dışında başka geliriniz varsa (evli değilseniz
veya mal ayrımı ile olsa dahi) bunu icra görevlisine bildirmeniz gerekir. Özellikle
partnerinizin geliri talep üzere bildirilmesi gerekmektedir. Bunu yapmadığınız takdirde icra
görevlisi hacizden muaf payınızın yarıya indirilmesine karar verebilir. Bu gelirinizin daha
büyük bir kısmı haczedileceği ve size ödenmeyeceği anlamına gelmektedir.

Aile durumunuz veya geliriniz değiştiği takdirde bu hacizden muaf payınızın yüksekliğini
etkileyebilir. Değişiklikleri her zaman icra görevlisine bildiriniz. Gerektiği takdirde kendisi
hacizden muaf payını değiştirecektir.

İcra görevlisi ile irtibata geçerek haklarınız ve yükümlülükleriniz hakkında açıklama
isteyebilirsiniz.

İçinden kurtulamadığınız maddi sorunlar yaşadığınız takdirde yardım aramak mantıklı
olacaktır. Belediyenizden hangi kurumun size yardımcı olabileceği konusunda bilgi alınız.

İcra görevlisi