Ev eşyanız/arabanız haczedildi

Beslag auto inboedel (Ev eşyanız/arabanız haczedildi)

Az önce icra görevlisi size eşyanızın/arabanızın haczedildiğini bildirdi.

Aleyhinize mahkeme kararı veya ödeme kararı verilmiş ve siz (tam) ödeme yapmadınız.
İcra görevlisi bu nedenle eşyanızı/arabanızı haczetti. İcra görevlisinin size vermiş olduğu
veya vereceği tutanakta hangi eşyaların haczedildiği ve bunların hangi tarihte açık satışa
sunulacağı belirtilmiştir.

Satış ve duyuru evraklarının evinize ve (kayıtlı bulunduğunuz) belediyeye asılacağını
dikkate almalısınız. Aynı zamanda günlük bir gazeteye de bir ilan verilecektir. Bunların
masraflarını ödemek zorundasınız.

Belki alacaklınız satışın devamına gerek kalmaması için sizinle bir ödeme anlaşması
yapmaya hazırdır. İcra görevlisi alacaklınızın buna hazır olup olmadığını size bildirebilir.

İcra görevlisi ile irtibata geçerek haklarınız ve yükümlülükleriniz hakkında açıklama
isteyebilirsiniz.

İçinden kurtulamadığınız maddi sorunlar yaşadığınız takdirde yardım aramak mantıklı
olacaktır. Belediyenizden hangi kurumun size yardımcı olabileceği konusunda bilgi alınız.

İcra görevlisi