Stuiten van verjaring

U heeft een vordering maar op dit moment kan er (nog) niet betaald worden. Het is dan van belang dat u regelmatig en tijdig uw aanspraak op de vordering veilig stelt.

Een vordering verjaart bijvoorbeeld na twee jaar bij consumentenkopen en na vijf jaar bij de meeste overige overeenkomsten. Dat betekent dat u na die tijd het recht verliest, al dan niet gerechtelijk, op voldoening of nakoming.

Gelukkig is er een oplossing. Volgens de wet kunt u verjaring voorkomen door een schriftelijke mededeling aan de schuldenaar. Verstuurt u dat schrijven zelf, dan heeft u geen garantie of bewijs dat de verjaring wordt gestuit. U moet dat immers kunnen bewijzen. Gebruik daarom de diensten van Deurwaarder.com.

Laat de verjaring daarom stuiten door de deurwaarder met een stuitingsexploot om uw vorderingen en belangen op de juiste manier veilig te stellen!