Er is beslag op uw loon of uitkering gelegd

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag op uw loon of
uitkering is gelegd. Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een exploot van
executoriaal derdenbeslag overbetekend.

Uw werkgever of uitkerende instantie is verplicht op grond hiervan een deel van uw
inkomen in te houden en niet langer aan u uit te betalen. Dit deel van uw inkomen wordt
aan de gerechtsdeurwaarder afgedragen.

Als u vast in Nederland woont of verblijft valt niet uw gehele inkomen onder het beslag.
Een deel van uw inkomsten worden aan u uitbetaald. Dit deel heet de beslagvrije voet. De
gerechtsdeurwaarder zal deze beslagvrije voet berekenen. Hij heeft hiervoor een aantal
gegevens over uw inkomsten en uitgaven nodig. Het is dan ook belangrijk dat u deze
gegevens zo snel mogelijk aan de gerechtsdeurwaarder opgeeft. Alleen dan kan de
gerechtsdeurwaarder een goede berekening maken van de voor u geldende beslagvrije
voet.

De gegevens die u moet geven zijn onder meer hoeveel huur u betaalt, de hoogte van uw
premie ziektekostenverzekering, maar ook eventuele huur- en zorgtoeslag moet worden
opgegeven.

Indien u of uw partner naast het inkomen waar beslag op is gelegd nog andere inkomsten
hebt (ook indien u niet gehuwd bent of buiten gemeenschap van goederen) dan moet u dit
opgeven aan de gerechtsdeurwaarder. Met name de inkomsten van uw partner moeten
worden opgegeven als daarom wordt gevraagd. Doet u dat niet, dan kan de
gerechtsdeurwaarder besluiten dat uw beslagvrije voet wordt gehalveerd. Dat betekent
dat er dus een groter deel van uw inkomen wordt ingehouden en niet aan u wordt
uitbetaald.

Wanneer uw gezinssituatie of uw inkomen wijzigt kan dit van invloed zijn op de hoogte
van de beslagvrije voet. Geef wijzigingen altijd door aan de gerechtsdeurwaarder. Indien
nodig zal hij de beslagvrije voet aanpassen.

U kunt contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder om uitleg te vragen over uw
rechten en verplichtingen.

Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het
verstandig hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling u kan helpen.

De gerechtsdeurwaarder