Wettelijke betaaltermijn – Hoeveel dagen hanteert u?


Welke betaaltermijn zet u op de factuur? U wilt het geld zo snel mogelijk op de rekening, maar welke termijn is redelijk?
Om het ondernemers gemakkelijker te maken geldt sinds 2017 een wettelijke betaaltermijn. Daarin zijn de betalingstermijnen vastgelegd, deze verschilt per organisatie of consument waar de betaaltermijn voor geldt.

Wat is de wettelijke betaaltermijn voor facturen tussen bedrijven?


De wettelijke betaaltermijn voor bedrijven is Europees vastgelegd.
Het aantal dagen dat geldt voor een betaaltermijn tussen bedrijven hangt van een aantal factoren af:

  • Als er geen betaaltermijn is overeengekomen (lees: Er is geen sprake van een contractuele overeenkomst met betrekking tot de betaaltermijn en er staat niks vermeld op de factuur) bedraagt deze 30 dagen.
  • Is de betaaltermijn wel meegenomen in de handelsovereenkomst of op de factuur dan kan deze maximaal 60 dagen bedragen, voor overheidsinstanties geldt 30 dagen. Er is geen vastgesteld wettelijk minimum voor betaaltermijnen. Soms is er sprake van wettelijke uitzondering waardoor de betaaltermijn langer dan 60 dagen kan zijn.
  • Is er sprake van een wettelijke uitzondering dan moet de schuldenaar een objectieve reden hebben voor en langere betaaltermijn en kunnen aantonen dat er voor de schuldeiser geen sprake is van een nadeel als de betaaltermijn langer dan 60 dagen bedraagt. Deze wettelijke regelingen worden beschreven in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.


Wordt de factuur niet betaald terwijl de betalingstermijn verstreken is? Let op dat de dagen van de betaaltermijn pas ingaan vanaf het moment dat de andere partij de factuur ontvangt. Hulp nodig bij het innen van uw geld? Neem contact met ons op.

Wat is de wettelijke betaaltermijn voor zzp?

  • Voor zzp’ers geldt dezelfde wettelijke betaaltermijn als voor bedrijven:
  • Geen betalingstermijn overeengekomen? Dan geldt 30 dagen voor bedrijven, consumenten en overheidsinstanties.
  • De maximale betalingstermijn is 60 dagen voor bedrijven en consumenten. Voor overheidsinstanties geldt 30 dagen.
  • ZZP’ers hanteren vaak een betaaltermijn van 14 dagen. Dat mag, er is namelijk geen wettelijk minimum voor betaaltermijnen. Vermeld dit echter wel duidelijk op de factuur en in de algemene voorwaarden. Stuur de algemene voorwaarden mee op het moment dat u een offerte uitzet.
algemene voorwaarden van de betaaltermijn

Wat is de wettelijke betaaltermijn voor particulieren?

Er is geen wettelijke betaaltermijn voor particulieren. Het is niet vastgelegd. Bedrijven mogelijk zelf bepalen binnen welke termijn een consument moet betalen. De enige eis is dat de betaaltermijn redelijk moet zijn.
Bedrijven moeten de betaaltermijn wel vastleggen in het contract of de algemene voorwaarden. Het advies van Deurwaarder.com is om de termijn duidelijk te communiceren. Doe dit zoveel mogelijk vooraf, vooral als u als bedrijf een bijzondere betaaltermijn wilt hanteren.

Wat is de wettelijke betalingstermijn voor grootbedrijven?

Grootbedrijven moeten normaal gesproken binnen 30 dagen betalen aan MKB bedrijven en zelfstandige ondernemers.
60 dagen als betalingstermijn is mogelijk, maar er mogen aantoonbaar geen nadelen zijn voor de koper en verkoper. Bij Grootbedrijven is het niet mogelijk om een betaaltermijn van langer dan 60 dagen te hanteren.

Is er een standaard of wat is een gewone betalingstermijn?

Normaalgesproken wordt door bedrijven onderling 30 dagen gehanteerd als betaaltermijn. Betaaltermijnen voor particulieren bedragen doorgaans 14 dagen, dit geldt ook voor betaaltermijnen waarbij schuldeiser een zelfstandig ondernemer is.
De meest gangbare betaaltermijn zegt echter niets over wat wel of niet mag. Houdt u zich aan de wettelijke (maximale) betaaltermijn of heeft u gekozen voor een kortere maar wel haalbare termijn en is dit duidelijk vermeld dan zit u goed.
Krijgt u graag ondersteuning bij het bepalen van een geschikte betaaltermijn? Wij helpen graag!

Overeenkomen van de betaaltermijn

Is er voor Nederland een andere regeling dan bij internationale betalingstermijnen?

In het buitenland worden andere betaaltermijnen gehanteerd dan in Nederland. Houd er rekening mee dat deze betaaltermijn wel twee tot drie keer zo lang kunnen zijn. Zo is het in Italië normaal om na ongeveer 80 dagen te betalen. In Spanje is dit vaak 70 dagen en in bijvoorbeeld China ligt de betaaltermijn vaak weer tussen de 30 en de 60 dagen.
Zorg ervoor dat u goed inzicht heeft in buitenlandse betaaltermijnen als u internationaal handelt. Daarnaast is het belangrijk rekening te houden met een eventuele incasso of aanmaning mocht dit nodig zijn, internationaal gaat dit namelijk een stuk lastiger. Leest u zich goed in over de opties op het gebied van verzekeringen, valutatermijntransacties, letter of credit, Transactie Garant Services en documentaire incasso’s. Dit zijn allemaal regelingen die het risico op geen betaling verkleinen.
Ook met internationale handelsrelaties ondersteunt deurwaarder.com graag bij de bepaling en het aanhouden van een geschikte betaaltermijn. Neem contact met ons op.

rente berekenen

Geldt er een minimum betalingstermijn?

Zoals eerder omschreven is er in geen enkele soort handelsrelatie sprake van een minimum betaaltermijn. Wel moet de ingestelde betaaltermijn als redelijk bevonden worden. Zorg dat u van te voren goed overeengekomen bent met de klant welke betaaltermijn gehanteerd gaat worden. Bij een korte betaaltermijn wordt aangeraden dit schriftelijk overeen te komen met de schuldenaar.

Wat gebeurt er als bedrijven de betalingstermijn overschrijden?

In het geval van overschrijding van de betaaltermijn is de eerste stap die genomen dient te worden het versturen van een betalingsherinnering. In de meeste gevallen wordt de factuur dan alsnog betaald. Het is niet verplicht een betalingsherinnering te sturen, wettelijk mag u meteen overgaan op een aanmaning. Dit wordt echter niet aangeraden omdat dit erg onvriendelijk kan overkomen. Het is daarom een slimme keus om in eerste instantie een betalingsherinnering te sturen. Meer informatie over het versturen van een betalingsherinnering vindt u hier.
Er bestaat echter de mogelijkheid dat deze betalingsherinnering niet het gewenste resultaat geeft en de factuur alsnog niet betaald wordt. Als dat zo is kunt u een aanmaning sturen. Wordt deze alsnog niet betaald? Schakel dan een incassobureau in. en goed incassobureau draagt zorg voor de inning van uw onbetaalde facturen op een transparante en eerlijke manier. Omdat onze incassodiensten geleverd worden vanuit onze deurwaardersorganisatie bent u verzekerd van een betrouwbare partner. Zo kunnen wij het u verschuldigde bedrag alsnog innen.

overschreden wettelijke betaaltermijn

Vraag over een incasso? Neem vrijblijvend contact op met ons deurwaarders team

Het team van deurwaarders helpt graag. Neem contact op via 088-2772740 of e-mailadres: info@deurwaarder.com