Juist nu is het belangrijk dicht bij uw klant te blijven om de financiële gevolgen van de Coronacrisis voor uw klant te beperken én om uw cash flow op een maatschappelijk verantwoorde manier te bewaken.

Omdat niemand weet hoelang de huidige maatschappelijke situatie nog voort zal duren, zal afwachten mogelijk tot gevolg hebben dat betalingsachterstanden toenemen en niet meer te overzien zijn.

Deurwaarder.com combineert daarom de kennis van debiteurenbeheer, budgetbeheer, schuldhulpverlening en incassovaardigheden in het Goed Geregeld Pakket.

VOOR WIE

Het Goed Geregeld Pakket is bedoeld voor iedereen die zijn of haar klanten met betalingsachterstanden als gevolg van de Coronacrisis een helpende hand wil bieden en wil voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen.

WAT WIJ DOEN

De dienstverlening van het Goed Geregeld Pakket is primair gericht op het voorkomen van oplopende betalingsachterstanden en het op een maatschappelijk verantwoorde wijze terugbrengen daarvan.

 • Wij zoeken de dialoog met uw klant om de daadwerkelijke oorzaak van de betalingsachterstand te achterhalen en scheiden de Niet-Willer van de Niet-Kunner.
 • Wij zetten alle communicatiemogelijkheden in en zo nodig brengen wij een huisbezoek. Wij gaan met inachtneming van social distancing nog steeds langs bij uw klanten.
 • Wij maken uw klant er van bewust dat uitstel geen afstel is.
 • Wij bewaken de lopende termijnen en zien toe op het nakomen van de gemaakte betalingsafspraken.
 • Wij adviseren uw klant omtrent de financiële mogelijkheden die overheid, banken, gemeente en werkgever nu bieden om financieel overeind te blijven.

Meer weten over het Goed Geregeld Pakket? Neem contact op.Neem nu contact op voor het maken van een afspraak met John Hanemaayer via bussum@deurwaarder.com

Lelystad

 • Postbus 2324, 8203 AH Lelystad
 • Pascallaan 68 D, 8218 NJ Lelystad
 • 088-2772740
 • 088-2772750
 • lelystad@deurwaarder.com

Bussum

 • Postbus 375, 1400 AJ Bussum
 • Huizerweg 11, 1401 GD Bussum
 • 088-2772760
 • 088-2772770
 • bussum@deurwaarder.com
×  Incasso Calculator  ? 
Bereken met deze calculator (verzuim na 1 juli 2012) snel welk bedrag u consumenten aan incassokosten maximaal mag rekenen. Vul het bedrag aan hoofdsom in. Geef aan of u BTW-plichtig bent. De maximale vergoeding incassokosten wordt direct berekend. Vermeld dit bedrag in uw 14-dagen brief.
  Is de schuldeiser BTW-plichtig?
Ja Nee ?
Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
© Skrepr 2012