Wat is een gerechtsdeurwaarder?

Wat is het verschil tussen een deurwaarder en gerechtsdeurwaarder?

Een deurwaarder en gerechtsdeurwaarder is hetzelfde. Gerechtsdeurwaarder is de officiële naam, maar mensen noemen het vaak deurwaarder.

Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar. Die worden zo genoemd omdat ze taken uitvoeren voor de overheid. Deze ambtelijke taken bestaan uit:

 • Uitbrengen van dagvaardingen. Een dagvaarding is een schriftelijke oproep om voor het gerecht te komen
 • Doen van gerechtelijke aanzeggingen en exploten
 • Ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen
 • Toezicht bij openbare verkopingen
  Een ambtenaar is normaal gesproken in dienst van de overheid, terwijl een openbaar ambtenaar ook in dienst van een bedrijf kan zijn.

Wat is een belastingdeurwaarder?

Een belastingdeurwaarder is een deurwaarder die in dienst is van de overheid. Deze persoon werkt bij een onderdeel van de overheid zoals de Rijksbelastingdienst, gemeente of waterschap.

Wat is het verschil tussen een gerechtsdeurwaarder en een incassobureau?

Een incassobureau helpt bedrijven om geld te incasseren. Dat kan door aanmaningen te versturen of proberen een betalingsregeling te treffen.
Betaald de schuldenaar niet, dan is een dagvaarding de volgende stap. Het bedrijf probeert dan via de rechter om het geld alsnog te innen. Een incassobureau kan geen dagvaarding uitbrengen. Daarvoor is een deurwaarder of advocaat nodig.

Openstaande incasso?

Bel gratis voor een eerste advies

Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

Deurwaarders hebben vaak twee soorten werkzaamheden. Aan de ene kant het commerciële werk waarbij ze er net als een incassobureau alles aan doen om schulden te innen.
Aan de andere kant voeren ze werkzaamheden uit in opdracht van de overheid. Daarbij overhandigen ze officiële documenten zoals dagvaardingen en beslagleggingen. De lijst met taken is vastgelegd in de Gerechtsdeurwaarderswet

Wat is incassoadvocaat?

Is de openstaande schuld heel groot? Of is er een vermoeden dat de degene met schuld snel bezittingen gaat verkopen? Dan kan het nodig zijn om conservatoir beslag te leggen. In dat geval heb je als bedrijf een advocaat nodig. Dit wordt een incassoadvocaat genoemd.

Met conservatoir beslag probeer je bezettingen van degene die een schuld bij je heeft op te eisen, zodat die verkocht kunnen worden. Op die manier krijg je een deel van het geld terug.

Bij conservatoir beslag is het de rechter die beslist. Degene met schuld wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Dat gebeurt door een schriftelijke dagvaarding die de deurwaarder bezorgd.

Bedrag lager dan 25.000
Als er onderling geen oplossing komt kan het nodig zijn om een rechter te laten beslissen. Het starten van een rechtszaak, waarbij de schuld lager is dan € 25.000,-, kan zonder incassoadvocaat.

Bedrijven met grote openstaande debiteuren kunnen in eerste instantie een incassobureau of deurwaarder inschakelen.

Daarbij is er nog vertrouwen dat de schuldeiser en schuldenaar er onderling uit kunnen komen. De onderlinge relatie wordt minder verregaand beschadigd.

Wat kost het om een deurwaarder in te schakelen?

De kosten zijn op te delen in twee delen:

 • Kosten voor het ambtelijk werk: Dit is werk dat voor de overheid wordt uitgevoerd. Daarom zijn de tarieven vastgelegd in de Btag-wet. Deze zijn op de website van de overheid te vinden. Ook staat er een toelichting op de website van KBvG
 • Kosten voor het assisteren bij incassodiensten: Deze kosten zijn per kantoor verschillend. Hier zijn geen kosten voor vastgelegd in de wet. Overleg dus vooraf met de deurwaarder wat de kosten zijn om de schuld te incasseren

Register gerechtsdeurwaarders

Deurwaarders zijn verplicht geregistreerd in het Register Gerechtsdeurwaarders op de website van KBvG. Zo kan je controleren of je met een echte deurwaarder te maken hebt.

Deurwaarder veiling

Om te begrijpen waarom het deurwaarder veiling wordt genoemd is informatie over de stappen ervoor nodig.

De rechter beslist of conservatoir beslag terecht is. Als de rechter de vordering toewijst, wordt het beslag executoriaal. U kunt de in beslag genomen bezettingen definitief opeisen en verkopen.

Daarna volgt executoriale verkoop. Bij de meeste goederen is er een deurwaarder nodig om de verkoop te begeleiden. Het wordt daarom ook wel deurwaarder veiling genoemd.

Gerechtsdeurwaarde of gerechtsdeurwaarder?

Gerechtsdeurwaarde is geen officieel woord. Met het woord gerechtsdeurwaarde wordt gerechtsdeurwaarder bedoeld.

Welke opleiding voor gerechtsdeurwaarder?

Om gerechtsdeurwaarder te worden moet iemand eerst de hbo-opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder volgen. Dat kan momenteel alleen bij Hogeschool Utrecht.
Na drie jaar opleiding volgt één jaar stage. De kandidaat-gerechtsdeurwaarder werkt mee met een gerechtsdeurwaarder die eindverantwoordelijk is.

Daarna werkt de kandidaat-gerechtsdeurwaarder nog één jaar mee. Met totaal twee jaar werkervaring wordt de kandidaat-gerechtsdeurwaarder automatisch gerechtsdeurwaarder.

Kandidaat-gerechtsdeurwaarders en deurwaarders zijn verplicht om continue bij te scholen.

Waarom zijn er deurwaarders?

Mensen moeten durven kopen en verkopen aan elkaar. Op het moment dat iemand niet betaalt betekent dat een vertrouwensbreuk. Om dat op te lossen is tussenkomst van een rechter ingesteld. De overheid zorgt er via onafhankelijke deurwaarders voor dat beslissingen van rechters ook worden nagekomen.

Schulden wordt in de meeste gevallen niet bewust gemaakt. Deurwaarders moeten daarom altijd handelen met het oog op de mensen achter de schulden.

Wat is de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)?

De KBvG is de beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Deze organisatie is door de overheid ingesteld om regels vast te stellen. Op die manier wordt bevorderd dat gerechtsdeurwaarders het werk op de juiste manier uitvoeren.

Wat is de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders?

Vind je dat de gerechtsdeurwaarder zijn werk niet goed heeft gedaan? Dan kan je een officiële klacht indienen bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders. De klacht komt bij een commissie terecht die beslist of de klacht terecht is.

Probeer je als bedrijf een schuld te innen? Dan volg je deze stappen

Als een debiteur te lang wacht met betalen wil je dit oplossen. Daarvoor volg je meestal deze stappen:

 1. Probeer het onderling op te lossen via betalingsherinneringen en een aanmaning
 2. Probeer het onderling op te lossen door in gesprek met elkaar te blijven, en een afbetalingsregeling af te spreken
 3. Schakel een incassobureau of deurwaarder in die je begeleid bij het incasseren. Deze neutrale partij kan iets meer druk zetten om de vordering te incasseren
 4. De laatste stap, meestal bij grote bedragen, is dat een incassoadvocaat wordt ingeschakeld. Helaas betekent dit vaak een vertrouwensbreuk tussen schuldeiser en schuldenaar.

Vraag over een incasso? Neem vrijblijvend contact op met ons deurwaarders team

Het team van deurwaarders helpt graag. Neem contact op via 088-2772740 of e-mailadres: info@deurwaarder.com