Altijd de beste oplossing: recht door zee

Als gerechtsdeurwaarder komen we dagelijks steeds weer in verschillende situaties terecht.

En daarbij moeten en willen we als onafhankelijke partij steeds de bakens verzetten. Er zijn verschillende belangen en omstandigheden die wij in elk individueel dossier moeten wegen.

Het belang van de opdrachtgever. Deze heeft immers recht op betaling van de vordering.

Het belang van de schuldenaar. Gaat het om een niet-willer of niet-kunner? En als wij niet anders kunnen dan het nemen van (vergaande) maatregelen wordt dan zijn of haar rechten voldoende geëerbiedigd?

Maar wij komen altijd met de beste oplossing voor alle partijen. En daarbij gaan we recht door zee!