Over het Cwize register

Deurwaarder.com beschikt over Cwize. Wij zijn daarom ingericht om de Cwize Opdrachtgevers Export (COE)-standaard aan te leveren.

De Cwize COE-bestanden zijn de standaard in Nederland voor de uitwisseling van incassogegevens met incassopartners binnen de credit management keten met als doel transparantie, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid te bieden.

Welke data bevat een Cwize Opdrachtgevers Export (COE)-bestand?

COE-Algemeen:
De COE-Algemeen bevat generieke gegevens over dossiers. Bijvoorbeeld is het dossier lopend of gesloten, heeft het dossier een titel, is er een betalingsregeling of beslag enz. Naast deze gegevens worden er aantal totaalbedragen gevraagd voor bijvoorbeeld hoofdsom voor- en na titel en het actueel te vorderen bedrag.

COE-Boekingen
De COE-Boekingen bevat alle rekenregels die nodig zijn om de situaties ten laste van de debiteur per dossier in beeld te brengen (saldo debiteur = actueel te vorderen bedrag).

COE-Vorderingen
De COE-Vorderingen bevat detailgegevens over uit welke facturen de openstaande vordering in het dossier is opgebouwd.

COE-SLA
De COE-SLA bevat detailgegevens van de toewijzing van ontvangsten en afdrachten.