LOONBESLAG EFFECTIEF

Gerechtsdeurwaarders kunnen nog voordat er een vonnis is uitgesproken beslagleggen op uw bezittingen en inkomsten en nadat het vonnis aan uw schuldeiser is toegewezen. Respectievelijk genaamd het conservatoir beslag en het executoriaal beslag. Loonbeslag is een veel voorkomend en vaak gebruikt middel, maar er zijn meerdere mogeljkheden. Er zijn verschillende vormen van beslaglegging waaronder loonbeslag, beslag op roerende en onroerende zaken en derdenbeslag.

Drukmiddel om te komen tot een betalingsregeling

De verschillende soorten van beslaglegging vormen in de praktijk een drukmiddel om te komen tot een betalingsregeling. De kosten wegen soms niet op tegen de opbrengsten vooral als dat gaat om roerende zaken zoals huisinventaris en dergelijke. Ten alle tijde zal een deurwaarder dan ook trachten executie te voorkomen om zo een tot een acceptabele betalingsregeling te komen. De dreiging van beslaglegging is uiterst effectief voor huurincasso en hypotheekincasso.

Loonbeslag en beslag op andere inkomsten

Vaak hanteren deurwaarders het loonbeslag om afbetaling van de schuld te bereiken. Daarmee behoudt de schuldenaar slechts 90% van het bijstandsniveau als inkomen en is verplicht de rest te besteden aan afbetaling van de schuld. Schuldenaren zijn verplicht aan te geven wat het inkomen van hun partner is, omdat dat van belang is voor de vaststelling van de beslagvrije voet. Ook de werkgevers en andere instanties zijn verplicht mee te werken aan beslagleggingen van deurwaarders.

Beslagleggen op roerende zaken

De deurwaarder kan beslagleggen op uw huis of andere bezittingen. Bij uitblijvende betaling kan de deurwaarder overgaan tot executie van het bezit waarmee de kosten van de deurwaarder en de schuld wordt afbetaald. Omdat de executiewaarde van een huis vaak onder de vrije verkoopwaarde ligt, is het verstandig voordat het zover is tot overeenstemming te komen met de deurwaarder.

Advies over beslagen

Wenst u advies over de verschillende vormen van beslaglegging en welke mogeliijkheden u in welke fase van de incassoprocedure ter beschikking staan om uw gelden veilig te stellen, neem dan vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 088-2772740.

Lelystad

  • Postbus 2324, 8203 AH Lelystad
  • Pascallaan 68 D, 8218 NJ Lelystad
  • 088-2772740
  • 088-2772750
  • lelystad@deurwaarder.com

Bussum

  • Postbus 375, 1400 AJ Bussum
  • Huizerweg 11, 1401 GD Bussum
  • 088-2772760
  • 088-2772770
  • bussum@deurwaarder.com
×  Incasso Calculator  ? 
Bereken met deze calculator (verzuim na 1 juli 2012) snel welk bedrag u consumenten aan incassokosten maximaal mag rekenen. Vul het bedrag aan hoofdsom in. Geef aan of u BTW-plichtig bent. De maximale vergoeding incassokosten wordt direct berekend. Vermeld dit bedrag in uw 14-dagen brief.
  Is de schuldeiser BTW-plichtig?
Ja Nee ?
Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
© Skrepr 2012