INCASSOKOSTEN PER 1 JULI 2012

tussen ondernemers en particulieren 

Duidelijk en transparant

Hoe hoog mogen buitengerechtelijke incassokosten zijn? Tot nu toe kunnen bedrijven zelf met hun klanten overeenkomen hoeveel (administratie- en of buitengerechtelijke) kosten zij in rekening brengen. Daarnaast brengen sommige incassobureaus nog extra kosten in rekening, zoals administratie- of registratiekosten. De nieuwe regeling geldt alleen voor de gevallen waarin de klant een consument is. Per 1 juli 2012 zijn nieuwe wettelijke regels van kracht voor de hoogte van buitengerechtelijke incassokosten. Zo is er onder meer een minimum- en maximumbedrag vastgesteld. Lees meer...

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over wetswijziging incassokosten. Lees meer...

Lelystad

  • Postbus 2324, 8203 AH Lelystad
  • Pascallaan 68 D, 8218 NJ Lelystad
  • 088-2772740
  • 088-2772750
  • lelystad@deurwaarder.com

Bussum

  • Postbus 375, 1400 AJ Bussum
  • Huizerweg 11, 1401 GD Bussum
  • 088-2772760
  • 088-2772770
  • bussum@deurwaarder.com
×  Incasso Calculator  ? 
Bereken met deze calculator (verzuim na 1 juli 2012) snel welk bedrag u consumenten aan incassokosten maximaal mag rekenen. Vul het bedrag aan hoofdsom in. Geef aan of u BTW-plichtig bent. De maximale vergoeding incassokosten wordt direct berekend. Vermeld dit bedrag in uw 14-dagen brief.
  Is de schuldeiser BTW-plichtig?
Ja Nee ?
Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
© Skrepr 2012