Coronavirus

 

Het Coronavirus geeft aanleiding onze dienstverlening op sommige punten aan te passen. Maar onze dienstverlening gaat door!

Graag brengen wij u op de hoogte van de veranderingen voor de duur van de door de overheid opgelegde maatregelen.  Wij zullen zonodig deze informatie updaten.

Veel medewerkers werken waar mogelijk thuis. Wellicht is daardoor de telefonische bereikbaarheid soms lastiger.  Wilt u in dat geval gebruik maken van de e-mail? Wij doen er alles aan om even vlot en adequaat te werken als u van ons gewend bent. Maar vragen uw begrip wanneer daar enige vertraging in optreedt.

Rechtbanken

Er kan gewoon gedagvaard worden. Deze dagvaardingen worden gewoon door de Rechtbanken in behandeling genomen.

De Coronamaatregelen geven geen aanleiding om enige wettelijke termijn terzijde te schuiven! Denk hierbij aan verzet-, hoger   beroep en cassatie, maar ook het instellen van de eis in hoofdzaak na conservatoir beslag.

Bij een betekening van een exploot aan een natuurlijk persoon zal – op voorspraak van de KBvG – gedurende de door de overheid opgelegde maatregelen niet langer worden getracht dit in persoon te doen. Er kunnen zich echter situaties voordoen dat betekening in persoon wel mogelijk is. Er is inmiddels een spoedwet waarin deze werkwijze ook met terugwerkende kracht is vastgelegd. Wij zullen het exploot onder verwijzing naar de maatregelen omtrent het Coronavirus achterlaten in een gesloten envelop.

Als u nog vragen heeft dan horen wij dat graag! U kunt uw vraag mailen aan bussum@deurwaarder.com

 

Lelystad

  • Postbus 2324, 8203 AH Lelystad
  • Pascallaan 68 D, 8218 NJ Lelystad
  • 088-2772740
  • 088-2772750
  • lelystad@deurwaarder.com

Bussum

  • Postbus 375, 1400 AJ Bussum
  • Huizerweg 11, 1401 GD Bussum
  • 088-2772760
  • 088-2772770
  • bussum@deurwaarder.com
×  Incasso Calculator  ? 
Bereken met deze calculator (verzuim na 1 juli 2012) snel welk bedrag u consumenten aan incassokosten maximaal mag rekenen. Vul het bedrag aan hoofdsom in. Geef aan of u BTW-plichtig bent. De maximale vergoeding incassokosten wordt direct berekend. Vermeld dit bedrag in uw 14-dagen brief.
  Is de schuldeiser BTW-plichtig?
Ja Nee ?
Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
© Skrepr 2012