Coronavirus

 

Het Coronavirus geeft aanleiding onze dienstverlening op sommige punten aan te passen. Maar onze dienstverlening gaat door!

 

Graag brengen wij u op de hoogte van de veranderingen voor de duur van de door de overheid opgelegde maatregelen.  Wij zullen zonodig deze informatie updaten.

 

 Onze medewerkers werken waar mogelijk thuis. Wellicht is daardoor de telefonische bereikbaarheid soms lastiger.  Wilt u in dat geval gebruik maken van de e-mail? Wij doen er alles aan om even vlot en adequaat te werken als u van ons gewend bent. Maar vragen uw begrip wanneer daar enige vertraging in optreedt.

 

 • Spoedopdrachten en/of ambtelijke opdrachten zullen op tijd worden betekend zoals  u dat van ons gewend bent. Het kan voorkomen dat wanneer er geen sprake is van een fatale termijn het exploot iets later wordt betekend dan u van ons gewend bent.

 

 • De balies van onze kantoren in Bussum en Lelystad zijn gesloten voor bezoekers tot 6 april aanstaande.
 •  
 • Het is mogelijk dat wij geen bijstand van HOVJ’s ontvangen waardoor mogelijk ontruimingen/beslagleggingen geen doorgang kunnen vinden, zelfs op het laatste moment.

 

 • Rechtbanken
 •   De Rechtspraak heeft besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken  gaan wel door.  U vindt daarover meer informatie op www.rechtspraak.nl.
 • – Nieuwe dagvaardingen
  Het betekenen van dagvaardingen is gewoon mogelijk.  Betekende dagvaardingen kunnen gewoon bij de rechtbanken worden aangebracht en worden in behandeling genomen. Dat geldt voor kantonzaken maar ook voor zaken voor de sector Handel.
 • De corona-maatregelen geven geen aanleiding om enige termijn terzijde te schuiven!  Denk hierbij aan verzet-, hoger   beroep en cassatie, maar ook het instellen van de eis in hoofdzaak na conservatoir beslag.

 • – Lopende procedures
  In de kantonzaken zal vanaf 17 maart 2020 elke zaak (ook verstek) in principe 4 weken worden aangehouden. Behalve in de verstekzaken worden partijen daarover bericht. Dat geldt dan ook voor de planning van een comparitie van partijen. Vonnissen worden zoveel mogelijk op de geplande datum gewezen. In spoedeisende gevallen kan contact met de rechtbank worden gezocht.
 • bij een betekening van een exploot aan een natuurlijk persoon zal – op voorspraak van de KBvG – gedurende de door de overheid opgelegde maatregelen niet langer worden getracht dit in persoon te doen. Wij zullen het exploot onder verwijzing naar de maatregelen omtrent het Coronavirus achterlaten in een gesloten envelop.
 • Als u nog vragen heeft dan horen wij dat graag! U kunt uw vraag mailen aan bussum@deurwaarder.com

Lelystad

 • Postbus 2324, 8203 AH Lelystad
 • Pascallaan 68 D, 8218 NJ Lelystad
 • 088-2772740
 • 088-2772750
 • lelystad@deurwaarder.com

Bussum

 • Postbus 375, 1400 AJ Bussum
 • Huizerweg 11, 1401 GD Bussum
 • 088-2772760
 • 088-2772770
 • bussum@deurwaarder.com
×  Incasso Calculator  ? 
Bereken met deze calculator (verzuim na 1 juli 2012) snel welk bedrag u consumenten aan incassokosten maximaal mag rekenen. Vul het bedrag aan hoofdsom in. Geef aan of u BTW-plichtig bent. De maximale vergoeding incassokosten wordt direct berekend. Vermeld dit bedrag in uw 14-dagen brief.
  Is de schuldeiser BTW-plichtig?
Ja Nee ?
Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
© Skrepr 2012