EFFECTIEF GEBRUIKMAKEN VAN DEURWAARDERS

Om een particulier of bedrijf voor de rechter te laten verschijnen, is het de gerechtsdeurwaarder die de wanbetaler kan dagvaarden. Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan over uw vordering kan de deurwaarder met behulp van deze uitspraak betaling afdwingen door middel van het leggen van beslag. Vaak worden dit executiemaatregelen genoemd. Maar ook voor het treffen van juridische maatregelen, kunt u gebruikmaken van gerechtsdeurwaarders.

Schuldenaren werken sneller mee

Bij dergelijke situaties blijkt weer het nut van de unieke combinatie van openbaar ambtenaar met wettelijke bevoegdheden en de rol van juridisch adviseur. Dat geeft de meeste kans op een bevredigende afronding van juridische procedures. Schuldenaren weten dat, daarom zullen ze meestal al in een vroeg stadium meewerken, wanneer ze merken dat u een deurwaarder heeft ingeschakeld. Daarmee is een deurwaarder ook uitermate geschikt voor debiteurenbeheer.

Lagere kosten

Wat ook belangrijk is, is het kostenaspect. Wij houden u continu op de hoogte van het kostenrisico. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. Het kan immers voorkomen dat een vordering niet wordt geïncasseerd. Dan is het belangrijk om te weten wat uw eventuele financiële risico is. Maar over het algemeen worden de kosten van deze executiemaatregelen gewoon verhaald bij de wederpartij. Hij of zij is immers veroordeeld om die te betalen.

Adressen achterhalen

Gerechtsdeurwaarders hebben ook toegang tot bestanden van de Gemeentelijke Basis Administratie. Maar ook andere bronnen staan hen tot de beschikking, daar waar uit privacy overwegingen deze bronnen voor incassobureaus en dergelijke niet toegankelijk zijn. Voor het uitbrengen van een exploot of dagvaarding is het essentieel dat de schuldenaar wordt getraceerd, vandaar deze buitengewone mogelijkheden om personen en bedrijven op te sporen.

Vrijblijvend advies inwinnen

Overweegt u uw wanbetalers aan te pakken, informeer dan bij één van onze deurwaarders. Zij adviseren u graag over de haalbaarheid van uw vordering. Neem daarvoor contact op met het telefoonnummer 088-2772740 of via het contactformulier aan de rechterzijde.

Lelystad

  • Postbus 2324, 8203 AH Lelystad
  • Pascallaan 68 D, 8218 NJ Lelystad
  • 088-2772740
  • 088-2772750
  • lelystad@deurwaarder.com

Bussum

  • Postbus 375, 1400 AJ Bussum
  • Huizerweg 11, 1401 GD Bussum
  • 088-2772760
  • 088-2772770
  • bussum@deurwaarder.com
×  Incasso Calculator  ? 
Bereken met deze calculator (verzuim na 1 juli 2012) snel welk bedrag u consumenten aan incassokosten maximaal mag rekenen. Vul het bedrag aan hoofdsom in. Geef aan of u BTW-plichtig bent. De maximale vergoeding incassokosten wordt direct berekend. Vermeld dit bedrag in uw 14-dagen brief.
  Is de schuldeiser BTW-plichtig?
Ja Nee ?
Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
© Skrepr 2012