VEELGESTELDE VRAGEN

Hier vindt u uitgebreide informatie over wat u moet doen als u een brief of exploot van ons heeft ontvangen. Onderneem altijd actie.

Rustig afwachten zorgt er alleen maar voor dat de kosten onnodig oplopen. Op deze pagina leest u wat u kunt doen. De informatie is zowel voor consumenten (particulieren) als bedrijven, die een brief of exploot van ons hebben ontvangen.

De adresgegevens zijn niet juist. Hoe kan ik deze laten wijzigen?

Indien de gegevens die wij gebruiken niet juist zijn, dan kunt u uw adreswijziging doorgeven door het invullen van bijgaand wijzigingsformulier.

Hebben jullie mijn betaling ontvangen?

Twijfels of uw betaling ontvangen is, neem dan contact met ons op.

Ik heb op mijn adres correspondentie ontvangen die niet voor mij bestemd is. Wat moet ik doen?

Stuur de envelop ongeopend aan ons terug en vermeld op de envelop dat de geadresseerde niet (meer) woonachtig is op het betreffende adres. Kent u het (nieuwe) adres van de geadresseerde, vermeld dit dan op de envelop. U kunt dit ook telefonisch of per e-mail aan ons doorgeven.

Ik heb een (sommatie)brief ontvangen. Wat moet ik doen?

Door de vordering te betalen, voorkomt u extra kosten. In de brief staat precies hoe u kunt betalen. Bent u het niet eens met de sommatie of het vermelde bedrag, dan dient u altijd schriftelijk verweer in te dienen. Bent u niet in staat om te betalen, neem dan altijd direct contact met ons op.

Wat houdt een betalingsregeling in?

Komt u de betalingsregeling niet na, dan vervalt deze en wordt de incassoprocedure verder vervolgd. Wilt u een betalingsregeling treffen? Klik hier.

Mijn minderjarige kind heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Mag dat?

U bent aansprakelijk voor de schulden die uw minderjarig kind heeft gemaakt. Het beslag kan voorkomen worden door het betalen van de vordering of door het treffen van een betalingsregeling met ons kantoor, wanneer de opdrachtgever daarmee akkoord gaat.

Hoe kan ik aan jullie betalen?

Er zijn diverse manieren om de schuld te voldoen. In alle gevallen geldt dat de betaling binnen de gestelde termijn door ons ontvangen moet zijn en dat het mapnummer of kenmerk vermeld moet worden. Let daarbij op dat het enkele dagen kan duren voordat de betaling binnen is bij ons. Dit is afhankelijk van de betaalwijze.

Betaalmogelijkheden: 

• Internetbankieren: Door middel van overschrijving; 
• Contante betaling bij ons op kantoor; 
• Contante betaling bij GWK Travelex. GWK Travelex (grenswisselkantoor) heeft 50 vestigingen in Nederland. Onder vermelding van uw mapnummer of kenmerk kunt u hier een spoedbetaling verrichten. De extra kosten voor deze service bedragen € 10,-.

Heeft u een betalingsregeling afgesproken, dan adviseren wij u een periodieke overboeking aan te maken. De bank boekt dan gedurende de afgesproken periode een vast bedrag op een vast tijdstip over naar een bepaald rekeningnummer. Zo vergeet u nooit op tijd te betalen.

Ik ben het niet eens met de sommatie (of de dagvaarding) of met het bedrag dat erin staat. Wat nu?

Als u het niet eens bent met de inhoud van de brief die u hebt ontvangen, moet u schriftelijk reageren. In uw verweer moet in ieder geval staan: 

• Uw mapnummer of kenmerk; 
• Uw naam en actuele adresgegevens; 
• Een korte beschrijving waar u het niet mee eens bent en waarom niet.

Ik heb de achterstand betaald, maar ik krijg toch een brief van jullie.

Als u al betaald heeft of de brief van ons heeft uw betaling gekruist, dan verzoeken wij u hiervan een betaalbewijs toe te zenden. Wij controleren dan of uw betaling tijdig is ontvangen. U kunt aan de hand van uw bankgegevens zien of de betaling is gestorneerd*.

*Stornering. Als er onvoldoende saldo op uw rekening staat, kan het af te schrijven bedrag niet overgemaakt worden. De bank/giro boekt het bedrag binnen twee maanden na afschrijving weer terug op de oorspronkelijke rekening. De schuldeiser heeft de betaling dan dus niet ontvangen.

Ik heb een dagvaarding ontvangen. Wat moet ik doen?

Een dagvaarding van ons kantoor krijgt u persoonlijk overhandigd door een deurwaarder of -als u niet thuis bent- ligt deze in een spoedenvelop bij u in de bus. Wanneer u een dagvaarding van ons hebt ontvangen, is het gerechtelijke traject gestart. U hebt in dat geval al eerder brieven van ons ontvangen, maar u hebt nog niet betaald.

Wilt u de rechtszitting voorkomen, dan kunt u uw schuld direct overmaken aan ons of contant betalen bij een van onze vestigingen. Wanneer u dat niet doet, beslist de rechter of u de schuld alsnog moet betalen. Als de rechter bepaalt dat u de vordering moet voldoen, dan dient u tevens de extra gemaakte procedurekosten te betalen.

De beslissing van de rechter (het vonnis) wordt uitgevoerd door de deurwaarder door beslag te leggen op bijvoorbeeld uw bankrekening, loon of goederen.

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Wanneer u niet betaalt, kunnen wij namens onze opdrachtgever (de schuldeiser) naar de rechter stappen. Verliest u de zaak, dan komen de kosten van de procedure voor uw rekening. Die kosten kunnen behoorlijk oplopen. Wanneer de rechter beslist dat u moet betalen en u doet dat niet, dan kan dat leiden tot een beslaglegging op bijvoorbeeld uw bankrekening, loon of goederen.

 

 

Mijn huisgenoot heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Wat nu?

Om beslag op uw goederen te voorkomen, moet u rechtsgeldig kunnen aantonen dat die goederen uw eigendom zijn.

Namens wie stuurt Hanemaayer | De Boer | & Partners de sommatie?

Hanemaayer | De Boer | & Partners werkt voor een groot aantal opdrachtgevers. In de brief die u van ons hebt ontvangen, staat altijd duidelijk vermeld namens welke schuldeiser de sommatie is verstuurd.

Hoe kan ik contact met jullie opnemen?

Als u een vraag hebt, kunt u deze zowel per e-mail als post sturen of neem telefonisch contact met ons op. Vermeld in uw correspondentie altijd het mapnummer of kenmerk, zoals vermeld in de brief.

 

Wat moet ik doen als ik echt niet kan betalen?

Misschien mogelijk een betalingsregeling af te spreken. Wij helpen u graag bij treffen van een betalingsregeling. Klik hier.

Heeft u meerdere schulden en komt u er zelf niet meer uit, zoek dan hulp bij de schuldhulpverlening bij uw gemeente. Onderneem in ieder geval altijd actie, anders stapelen de problemen (en de schulden) zich alleen maar verder op.

Ik heb veel schulden en wil advies en hulp bij het aflossen ervan. Waar kan ik terecht?

Er zijn verschillende vormen van hulp om problematische vormen van schulden te voorkomen of op te lossen. Schuldenaren kunnen en moeten eerst proberen gebruik te maken van zogenaamde vrijwillige schuldhulp. Met ondersteuning van een schuldhulpverlener wordt dan geprobeerd tot een aflossingsregeling met de schuldeisers te komen. Lukt dat niet dan biedt de WSNP een mogelijkheid om een schuldenvrije toekomst te bereiken. Voor meer informatie over de WSNP verwijzen wij u naar de volgende websites:

Wsnp.rvr.org

Volkskrediet.nl

Lelystad

  • Postbus 2324, 8203 AH Lelystad
  • Pascallaan 68 D, 8218 NJ Lelystad
  • 088-2772740
  • 088-2772750
  • lelystad@deurwaarder.com

Bussum

  • Postbus 375, 1400 AJ Bussum
  • Huizerweg 11, 1401 GD Bussum
  • 088-2772760
  • 088-2772770
  • bussum@deurwaarder.com
×  Incasso Calculator  ? 
Bereken met deze calculator (verzuim na 1 juli 2012) snel welk bedrag u consumenten aan incassokosten maximaal mag rekenen. Vul het bedrag aan hoofdsom in. Geef aan of u BTW-plichtig bent. De maximale vergoeding incassokosten wordt direct berekend. Vermeld dit bedrag in uw 14-dagen brief.
  Is de schuldeiser BTW-plichtig?
Ja Nee ?
Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
© Skrepr 2012