Bezoek buitendienst

Huisbezoeken aan debiteuren met openstaande schulden zijn een goede manier om betalingsregelingen te treffen en verhaalsmogelijkheden te inventariseren. Wij hebben een eigen landelijke buitendienst die jaarlijks duizenden bezoeken aflegt voor bijvoorbeeld financieringsinstellingen die ingezet worden om betalingsregelingen te herstellen. Ook kan dit als interventiebezoek worden ingezet voor bijvoorbeeld woningbouwverenigingen als middel bij sociale huurincasso. Ook voor u maken wij graag een maatwerkproduct onder de noemer: “ De kracht van er zijn.”

Lelystad

  • Postbus 2324, 8203 AH Lelystad
  • Pascallaan 68 D, 8218 NJ Lelystad
  • 088-2772740
  • 088-2772750
  • lelystad@deurwaarder.com

Bussum

  • Postbus 375, 1400 AJ Bussum
  • Huizerweg 11, 1401 GD Bussum
  • 088-2772760
  • 088-2772770
  • bussum@deurwaarder.com
×  Incasso Calculator  ? 
Bereken met deze calculator (verzuim na 1 juli 2012) snel welk bedrag u consumenten aan incassokosten maximaal mag rekenen. Vul het bedrag aan hoofdsom in. Geef aan of u BTW-plichtig bent. De maximale vergoeding incassokosten wordt direct berekend. Vermeld dit bedrag in uw 14-dagen brief.
  Is de schuldeiser BTW-plichtig?
Ja Nee ?
Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
© Skrepr 2012